Hoidon tarpeen arviointi (HTA) Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemilla

Hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) koulutuksen kehittäminen  soteasemien ammattilaisille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoidon tarpeen arviointi (HTA) Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) koulutuksen kehittäminen  soteasemien ammattilaisille.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emma Mononen

Luotu

28.09.2023

Viimeksi muokattu

26.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteeseen vastataan kahdella tavalla: Pirkanmaan hyvinvointialueen Moodle-koulutusalustalle kehitetty koulutusmateriaali sekä hoitotyönopettajan pitämillä lähikoulutuksella eri sote-asemilla.

Pirkanmaan hyvinvointialueen Moodle-koulutusalustalle viety koulutuspaketti hoidon tarpeen arvioinnista sote-asemien hoitajille antaa valmiuksia:

  • tunnistamaan, arvioimaan ja tekemään johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta ​

  • erottamaan päivystyspotilaat, kiireelliset ja kiireettömät potilaat toisistaan​

  • käyttämään Hoitukea päätöksenteon tukena​

  • omaksumaan ISBAR-menetelmän käytön​

  • edistämään tai ratkaisemaan potilaan asiaa ensikontaktissa​

  • oivaltamaan asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen merkityksen​

  • kirjaamaan ja tilastoimaan rakenteellisesti potilastietojärjestelmään.

Yllämainittuja asioita opiskellaan mm. interaktiivisilla potilastapauksilla.

Ennen koulutusta suositellaan suoritettavaksi Puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi -koulutus Oppiportissa.

Lähikoulutukset järjestettiin ryhmäkoulutuksina eri sote-asemilla. Koulutuksissa harjoiteltiin hoidon tarpeen arviointia etänä potilasesimerkkien avulla, kerrattiin hoidon tarpeen arvioinnissa apuna käytettäviä työkaluja ja potilastietojärjestelmään kirjaamista. Koulutuksen lähtökohtana oli vuorovaikutteinen, reflektoiva työskentelytapa.

Toimintaympäristö **

Hoidon tarpeen arvioinnista säädetään terveydenhuoltolaissa ja päivystysasetuksessa.​

Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnissa tehdään yksilöllinen arvio potilaan tutkimusten tai hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamaa hoitoa tai tutkimuksia potilas tarvitsee. ​

Hoidon tarpeen arviointia tekevällä terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla lain ja tehtävän edellyttämä osaaminen ja kokemus. Työnantajan on huolehdittava tehtävän edellyttämästä koulutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Hoidon tarpeen arviointi on myös ohjausta ja neuvontaa sekä tilanteen ratkaisua yhdellä yhteydenotolla. Lisäksi muiden ammattilaisten konsultointi on tärkeässä roolissa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutukset on suunnattu hoitajille, jotka tekevät hoidon tarpeen arviointia (HTA) perusterveydenhuollossa sote-asemilla.  ​Koulutuksissa otetaan huomioon asiakkaiden erilaiset yhteydenottokanavat sote-asemille. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Moodle-koulutusta suositellaan kaikille sote-asemien hoitajille ja siitä tiedottaminen tapahtuu sote-asemien esihenkilöiden kautta. Hankkeen tilaisuuksissa voidaan markkinoida julkaistua koulutusta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koulutus julkaistaan Pirkanmaan hyvinvointialueen Moodle-koulutusalustalla loppuvuodesta 2023.

Palautetta koulutuksesta kerätään koulutuksen yhteyteen linkitetyllä lomakkeella. 

Ennen Moodle-koulutuksen julkaisua tehdään arviointi, jossa jokaiselta sote-asemalta pyydetään arvioimaan tietyltä viikolta 10 hoidon tarpeen arvioinnin kirjausta. Hoidon tarpeen arvioinnin kirjauksia arvioidaan erillisen Excelin avulla. Tämä arviointi on tarkoitus toistaa myöhemmin, kun Moodle-koulutuksen on käynyt suurin osa hoitajista. 

Lähikoulutuksia pidettiin yhteensä 28 tilaisuutta 15 eri yksikössä syksyn 2023 aikana ja koulutuksista kerättiin palautetta. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä