Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointia tekevien ja hoitoa toteuttavien ammattilaisten osaamista hoitoon pääsyyn liittyvästä kirjaamisesta sekä kansallisesti yhtenäisesti kerättävästä tilastointi-tiedosta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Ylläpitäjä
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Kehittäjä