HyTe-palvelutarjotin ikääntyneille, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I2)

Kokoaa yhteen ikääntyneiden HyTe-palvelut ja tukee ikääntyneiden ohjautumista muiden toimijoiden HyTe-toimintaan.

Toimintaympäristö **

Toteutetaan yhteistyössä kattoprojektin kanssa: Monialaisen HyTe-palvelukonseptin ja digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönotto: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/monialainen-asiakas-ja-palveluohjaus-lansi-uudenmaan-hva-rrp-p4-i2

 

Muutoksen mittaaminen

Mitataan käyntejä verkkosivuilla, sekä sivuilla vietettyä aikaa.

Ratkaisun perusidea **

Tukee ikääntyneiden ohjautumista muiden toimijoiden HyTe-toimintaan (esim. järjestöt, yhdistykset, kuntatoimijat)​​. Tukee itsearviointia ja omahoitoa (esim. itsearvioinnin työkalut, hyvinvointikyselyt)​​. Toimintamalli sisältää myös palvelutarjottimen jatkopäivityssuunnitelman. Palvelutarjottimessa hyödynnetään palvelutietovarantoa (PTV)​.