Toimintamallin lyhyt kuvaus

JärjestöSotehanke 113 valitsi pilottikunniksi kolme erikokoista kuntaa hyvän järjestöyhteistyön mallin kuvaamiseen. Tämä toimintamalli kuvaa Koski TL:n hyvän järjestöyhteistyön mallia. Koski TL on pienin pilottikunnista.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Ylläpitäjä