Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote mallinsivat syksyllä 2021 häiriö- ja poikkeustilanne yhteistyötä. Yhteistyön tuloksena luotiin hyvät käytänteet, geneeriset ja monimuuttujaskenaarioiden toimintakortit häiriötilanteessa toimimisen tueksi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Kehittäjä