Ikäihminen kehittäjänä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kansalaiset ovat aktiivisia toimijoita ja osallisia yhteiskunnassamme. Osallistumisen kyky kasvaa ja taito kehittyy, kun ikäihminen kokee tulleensa kuulluksi ja tuntee, että hänen mielipiteitään arvostetaan.

Ikäihminen kehittäjänä -toimintamallissa ikäihminen on tasavertaisena toimijana ammattilaisten kanssa. Mallissa ikäihminen toimii asiantuntijana, kehittäjänä, tiedottajana, kouluttajana, arvioijana, vaikuttajana ja ryhmänohjaajana. Ikäihmisten voimavaroja ei kannata jättää käyttämättä.

Ikäihminen kehittäjänä -toimintamalli on kehitetty Aijjoos-kumppanuushankkeessa yhteistyössä ikäihmisistä koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa. Toimintamalli on osa Aijjoos-kumppanuushankkeen kehittämispäällikkö Marja-Liisa Nevalan opinnäytetyötä (sosionomi YAMK).

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry
Ylläpitäjä