Ilmaisun Huone - sosiaalisia taitoja vahvistava harrastus

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Harrastustoimintaa erittyistä tukea tarvitseville. Sosiaalisia taitoja sekä kommunikaatiotaitoja vahvistavan harrastustoiminnan suunnittelu ja toteutus. Otetaan mukaan myös ne, joilla on vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa haasteita. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Mahdollisuus lapselle ry
Ylläpitäjä