Ilmaisun Huone - sosiaalisia taitoja vahvistava harrastus

Harrastustoimintaa erittyistä tukea tarvitseville. Sosiaalisia taitoja sekä kommunikaatiotaitoja vahvistavan harrastustoiminnan suunnittelu ja toteutus. Otetaan mukaan myös ne, joilla on vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa haasteita.