Innokylä halusi edistää kehittämistyön tulosten leviämistä toimijoiden keskuudessa ennen Innokylän kehittämisympäristön valmistumista. Ilmiantojen jäljillä -huippusarjaa julkaistiin vuosina 2011-2012.

Toimintaympäristö **

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön palveluinnovaatiohanke teki aloitteen Innokylän rakentamisesta vuonna 2008. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa oli siihen mennessä kehitetty lukuisissa eri hankkeissa ja vaikka monet projektit olivatkin menestyneet, kehittämistyön heikkoutena oli, ettei yksittäisten hankkeiden kehittämiä uusia käytäntöjä otettu laajasti käyttöön koko maassa. Projekteissa tarvitaan kehittämisen osaajia ja hyvää projektijohtamista – taitoja, jotka eivät kuulu esim. hoitajan tai lääkärin perustaitoihin ja siksi tätä osaamista levittävä verkostomainen Innokylä on hyvä avaus tiedon jakamisessa. Kaikille avoimeen verkostoon on kutsuttu paitsi palvelujen kehittäjät, johtajat ja päättäjät myös palvelujen käyttäjät.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Ennen Innokylän (vanha) kehittämisympäristön, Verstaan ja toimintamallin, valmistumista ja valmistumisen viivästyttyä (2011-2012) oli tarve saada Innokylämäistä jakamisen kulttuuria. Haluttiin myös hyödyntää lukuisat kontaktit, joita syntyi, kun Innokylä oli mukana keskeisissä sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa (TERVE-SOS, Kuntamarkkinat, Päihde-ja mielenterveyspäivät, Innomarkkinat) messuosastolla.

 

 

Tavoiteltu muutos

Innokylän tapahtumatoiminnan kautta haluttiin vahvistaa Innokylän perusideaa hyvien käytäntöjen jakamisen paikkana ja aktivoida toimijoita työn tulosten esiin tuomiseen. Haluttiin myös hyödyntää ja kokeilla sosiaalisen median mahdollisuuksia kehittämistyön tuloksista viestimisessä. Viraalimarkkinoinnin näkökulmasta Ilmiantojen jäljillä -sarja edisti myös käytäntöjen lisäksi myös Innokylän tulevien palveluiden markkinointia.

Muutoksen mittaaminen

Arvioitava muutos: 
- Innostetaan toimijoita tapahtumassa kertomaan työnsa tuloksista
- Harjoitellaan sosiaalisen median hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalan työn tulosten näkyväksi tekemisessä
- Tehdään Innokylän avointa yhteiskehittämisen kulttuuria tunnetuksi osana tapahtumatoimintaa
- Tehdään tapahtumatoimintaan liittyvää yhteistyötä Innokylän perustajaorganisaatioiden työntekijöiden kesken

Arviointikysymykset, -kriteerit ja indikaattorit: 
- Kuinka Innokylän "pyykkinaru" ja Ilmianto-idea otetaan vastaan? ( Ilmiantojen määrät tapahtumissa)
- Kuinka moni Ilmiannetuista tahoista tarttuu tarjoukseen (Yhteydenottojen pohjalta tarjouksen hylänneet/hyväksyneet)
- Facebook nostojen ja blogikirjoitusten suhde
- Julkaistujen Ilmiantojen määrä
- Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa Ilmiantojen ympärillä (tykkäämiset, jaot, keskustelut)
- Tuotantotiimin oma arvio toimintatapojen ja prosessien toimivuudesta.

Arvioinnissa käytettävät menetelmät: 
- Pidetään kirjaa tapahtumissa saaduista ilmiantojen määrästä
- Facebookista analyysitiedot julkaistuista Ilmiannoista ja aktiivisuudesta niiden ympärillä
- Itsearviointi sarjan tuotannollisesta onnistumisesta

Toteutussuunnitelma

- Osallistetaan tapahtumissa toimijoita ilmiantamaan hyvä käytäntö ja seuraamaan valtakunnallista kehittämistyötä.
- Aktivoidaan kehittäjiä ja ammattilaisia työn tuloksista kertomiseen ja viestintään
- Hyödynnetään Innokylän facebook-sivua julkaisemalla viikoittain tapahtumassa ilmiannettu käytäntö, ilmiantoon liittyy pieni nosto facebookissa sekä blogikirjoitusmahdollisuus
- Sovitaan tuotantotiimin työnjaosta

 

Toimintaohjeita tuotantotiimille, josta selviää toteutuksen suunnitelma
- Aikataulutetaan ja jaetaan "nakit" ilmiannoista yhdeksi kevät/syksy-kaudeksi heti tapahtuman jälkeen

- Ilmianto tahoille hyvissä ajoin, joko sähköpostitsitse tai yhteydenotto puhelimitse. (Voit kopioda/muokata tätä kirjepohjaa) On kivempi kaikin puolin, kun lista on lupautuneiden osalta kondiksessa, niin voi tarvittaessa reagoida, jos muutoksia sattuu.

- Tarkeää on antaa vastaanottajalle se päivämäärä, milloin haluamme jutun palautuvan (yleensä edellinen perjantai, kun seuraavana tiistain ilmiannon julkaisu)

- Sitä mukaa kun toimijat lupautuvat ilmiannon tuottamiseen, laita asian ylös innokylän viestintä- ja markkinointikalenteriin (täydentyvä), jotta pysymme itse laskuissa tulossa olevista ja peruuntuneista. Pidämme myös näin Innokylän viestinnän ajan tasalla aikeistamme. Laita kalenteriin myös blogin julkaisupäivä.

- Ilmiannot julkaistaan Facebookin muistiinpano-sivulle ja jos on blogia tulossa samaan syssyyn, niin blogi julkaistaan myös ja nämä kaksi linkitetään puolin ja toisin. Jos toimijat antavat jotain kuvaa käyttöön asiaan liittyen, niitä voi sitten myös ladata kuvitukseksi

- Blogin kirjoittajia voi ohjeistaa hienovaraisesti: Aina on mukava lukea tekstiä, jossa on joku ydinidea, näkökulma tai henkilökohtainen mielipide ja näkemys. Hyviä ohjeita blogin kirjoittajille löytyy täältä. Blogiohjeistus sisältyy tuohon kutsukirjepohjaan, jonka linkitin tuonne ylös.

- Yleensä edellisellä viikolla on jotain tiiviimpää yhteydenpitoa ollut ilmiantotahon kanssa. Voitte keksiä yhdessä vetävän/vauhdikkaan otsikon tai vastuussa oleva tuotantotiimiläinen käyttää luovuuttaan.

_ Kannattaa myös mainita, että voisivat itse myös kommentoida ja seurata, jos ilmiannosta syntyy facebookiin tai blogiin keskustelua.

- Muistakaa vaihtaa osan numero, jos joku ilmianto jää välistä, niin pysytään laskuissa mukana. Ilmoittakaa myös blogin julkaisupäivä, jos blogia ei julkaista samaan aikaan ilmiannon kanssa

Nopeat kommentoinnit tuotannollisissa epäselvyyksissä FB:n chattipuolella (ei aina toimi, mutta kannattaa vilkaista)
Huomioidaan Ilmiantojen jäljillä-sarjaan osallistuneiden toimijoiden erilliset "Vip-kutsut" Innomarkkinoille

Viraalimarkkinointi, Viraalimarkkinointi perustuu kuluttajan osallistuttamiseen yrityksen markkinointiprosessiin joko käyttäjätuottajina tai yleisöosallisina. Ilmiantojen jäljillä -sarja käytäntöjen/Innokylän markkinoinnin edistäjänä?

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ilmiantojen jäljillä - sarjan tekoon on osallistettu kehittäjiä ja ammattilaisia alusta alkaen 

Sarjaan osallistuneiden (74) listauksen löydät liitteenä.

Innokylän fb-sivulla alkoi tänään kauan odotettu ja kriitikoiden ylistämä "Ilmiantojen jäljillä" -huippusarja. Sarja perustuu tositapahtumiin alkaen Innokyläfoorumista 16.12.2010. Sarjassa poraudutaan viikoittain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tapahtumassa ilmiantamiin käytäntöihin ja toimintamalleihin. Kerro viehätyitkö ilmiannon uutuudesta? Onko sinun käytäntösi jo ilmiannettu? (Innokylän FB 17.1.2011)

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Taustatarina: "Pyykkipäiviä oli vielä 1900-luvun alkupuolellakin vuodessa vain kaksi, toinen joulun ja toinen juhannuksen tienoilla. Pyykkiä liotettiin, keitettiin ja hakattiin kartuilla. Pyykkipäivään osallistui koko kylän väki. Pesuvälineet kehittyivät pikku hiljaa puisista pesusoikoista kohti pulsaattorikoneita. Pyykinpesu muuttui helpommaksi ja pesukerratkin tihenivät." (Yle-uutiset, "Puhtaus oli ennen yläluokan yksinoikeus 21.9.2010).

Hyödynnetään "kylä"- metaforaa ja erityisesti pyykkipäivä-assosiaatioita kylän yhteisöllisyyden ja avoimen tiedon jakamisen näkökulmasta tapahtumatoiminnan konseptoinnissa.

Ideointi

Konseptia kokeiltiin Innokylän messuosastoilla v. 2011-2012.

Idean valinta

Innokylän messuosastot tapahtumissa kokoavat hyvinvointi-ja terveysalan toimijoita yhteen

Haluamme edistää toimintatapojen käyttöönottoa ja soveltamista

Ensimmäinen askel siihen suuntaan on, että toimijat tietävät toisensa kehittämistyön tuloksista ja tieto liikkuu

Innokylän verkkopalvelun kehittämistyö oli viivästynyt, joten ainoa kanava hyvien toimintamallien julkaisemiseen oli sosiaalinen media (Facebook)

Ilmiantojen jäljillä -huippusarja syntyi kokeilujen 

Idean testaus asiakkaalla

Tapahtuman pyykkinarulla ilmiannetulle toimijalle Innokylä tarjoaa:

Pistämätön tarjous: fb-ilmianto + blogikirjoitusmahdollisuus, taattu menestys tiedossa haasteeseen tarttuneille

Toteuttava "tuotantotiimi": Hanne, Merja ja Niina

Ratkaisun perusidea **

Ilmiantoja kerättiin Innokylän pyykkinarulle, joka on pystytettin messuosastolle sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa. Lisärekvisiittana osastollamme on ollut vanha, veivattava pesukone pyykkipäivä-hengessä. Ilmianto-lappuset nostettiin pesurummusta, niihin kirjatiin ilmianto ja ne rpustettiin pyykkipojallla kiinni narulle. Aasinsiltahan on aivan selkeä? Koneessa myllättyjä käytäntöjä ja toimintamalleja saa ja pitää ripustaa näkyville, liehutella, rypistellä, liotella, valkaista, kutistaa ja ties mitä, jotta ne soveltuisivat erilaisiin ympäristöihin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimijat
asiakas: Tapahtumissa ja messuilla vieraileva hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaiset, opiskelija tai tapahtumissa Ilmiannettu taho
ammattilainen: Innokylän hankeryhmästä Ilmiantojen jäljillä-huippusarjan tuotantotiimi (3 hlöä). Tapahtuman aikana Innokylän messuosastopäivystäjät (Innokyläläisiä SOSTEsta, THLstä ja Kuntaliitosta)
organisaatio: Innokylä hanke, toiminta osana Innokylän Innotori-työpaketin toimintaa (Tapahtumatyöryhmä) 

Tehtävät ja työnjako 
asiakas: 
Asiakkaat ilmiantavat tapahtumissa hyvän toimintamallin, joko omansa tai jonkun toisen tahon kehittämän . Ilmiannettu taho kirjoittaa toiminnasta lyhyen ja ytimekkään tekstin. Mahdollista syventää kuvausta Innokylän blogissa.
ammattilainen Ilmiantojen jäljillä- huippusarjan tuotantotiimi käy tapahtumien jälkeen läpi ilmiannot ja jakaa yhteydenottovuorot. Jokaisella tuotantotiimin jäsenelle tulee ilmianto julkaistavaksi joka 3. viikko

Tiedot,taidot, välineet
asiakas Ilmiannettavalla taholla tulee olla taitoa kertoa työnsä tuloksista lyhyesti ja napakasti.
ammattilainen:  Tuotantotiimin työnjaon ja ohjeistusten tulee olla selvät. On oltava valmiudet sosiaalisen median käyttöön (facebook/blogi) ja osaamista tarvittaessa selventää asiaa myös Ilmiannetulle. Osaamista sähköisten alustojen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen työskentelyssä: Muutoksista tuotannossa sovittiin facebookin chatissa tai Innowikissä
organisaatio:  Innokylä hankkeen Innotori-työpaketti toteuttaa toimintasuunnitelmansa mukaisesti messuosaston keskeisissä, ennaltamääritellyissä sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa. Innotori toimintaa koordinoidaan SOSTEsta Välineet: Pyykkinaru ja pyykkipoikia osana Innokylän messuosastoa

Periaatteet ja säännöt
asiakas:
Innoylä on avoin ja maksuton
ammattilainen Innoylä on avoin ja maksuton
organisaatio Innoylä on avoin ja maksuton

Talous
asiakas 
Asiakkaalle ei koidu maksuja toimintaan osallistumisesta. Myös messutapahtumat innotorien osalta + Innokylän innomarkkinat olivat maksuttomia kaikille kävijöille.
ammattilainen Tuotantotiimin henkilöresurssit maksetaan Innokylän hankebudjetista. Yhteistyö perustajaorganisaatioiden välillä perustuu Innokylä-hankkeessa toteutettavaan yhteiskehittämiseen ja sopimukseen.
organisaatio Hanketyöntekijöiden palkkaus. Mahdollisuus "ristiin työskentelyyn" Innotori-työpaketissa - Innotori-työpaketin talodelliset resurssoinnit hankeaikana messuosastoihin tapahtumassa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Viikottaista Ilmianto-annosta kaipaaville tarjolla on vuodesta 2012 lähtien tarjolla toimintamalleja Innokylän sivuilla. Innokylän kehittämisympäristö on valmistunut työkaluksi hyvien toimintamallien ja käytäntöjen esittelyyn, levittämiseen, paikaksi yhteiskehittämiselle. Innokylässä voit ideoida, kehittää ja arvioida käytäntöjä. Voit myös tutustua jo kehitettyihin käytäntöihin ja mallintaa omasi muiden hyödynnettäväksi. Hoplaa! Siirtykää siis sinne seuraamaan jatko-osia, kommentoikaa ja osallistukaa itsekin. Innokylä ripustelee jatkossa tapahtumissa pyykkinarulle kehittämisympäristöön mallikkaasti kirjattuja toimintamalleja. Tai jos sinulla on idea pyykkinarun käytölle tapahtumissa, niin kerro ideasi heti!

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilannen ennen käytännön toimeenpanoa: 

Innokylän tapahtumatoiminnan näkökulmasta Innokylän kehittämisessä oli tilanne, jossa materiaalia eli kehittämistyöntyön tuloksia ei ollut saatavilla Innokylän teknisen alustan valmistumisen viivästymisen takia. Tämä tilanne oli kestämätön messutoiminnalle, jonka yhtenä tavoitteena on tuoda esille tapahtumissa Innokylän palveluiden lisäksi myös hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyötä ja edistää näin toimintamallien leviämistä ja tiedon siirtymistä toimijalta toiselle.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana: 
Uutuuskokeilu syksyllä 2011 ja jatkuu keväällä 2012: Tuli ilmi, että toimijoille sopi paremmin pienen noston tekeminen facebookiin kuin blogin kirjoittaminen, halusimme kuitenkin tarjota konseptin mukaisesti syvempää toiminnan kuvaamisen mahdollisuutta ja tiiviimpää tukea blogin toteutuksen yhdessä ilmiannetun tahon kanssa haastatteluna tai jollain muulla tavalla.

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen: 
Kevään 2011 - syksyn 2012 aikana Innokylän fB-sivuilla julkaistiin 75 ilmiantoa.

Ensimmäinen Ilmiantojen jäljillä- sarjan jakso julkaistiin 22.2.2011. Kahden vuoden ajan pyörinyt vetävä formaatti perustui tositapahtumiin. Sarjassa porauduttiin viikoittain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tapahtumissa ilmiantamiin käytäntöihin ja toimintamalleihin. Joinakin viikkoina kokeiltiin ilmiantojen niputtamistakin, jotta kaikki pääsisivät esille.

Innokylän kolmen hengen tuotantotiimi aloitti ilmiantojen jäljittämistyön heti tapahtumahumusta toimistolle päästyään. Julkaistuja ilmiantoja kertyi kahden vuoden aikana noin 75 kappaletta. Kaikki ovat luettavissa Facebookin muistiinpanot-sivulla https://www.facebook.com/innokyla/notes