Innokylä halusi edistää kehittämistyön tulosten leviämistä toimijoiden keskuudessa ennen Innokylän kehittämisympäristön valmistumista. Ilmiantojen jäljillä -huippusarjaa julkaistiin vuosina 2011-2012.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ilmiantojen jäljillä -huippusarja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innokylä halusi edistää kehittämistyön tulosten leviämistä toimijoiden keskuudessa ennen Innokylän kehittämisympäristön valmistumista. Ilmiantojen jäljillä -huippusarjaa julkaistiin vuosina 2011-2012.

Toteutuspaikka
Valtakunnalliset tapahtumat, Innokylän koordinoima tapahtumatoiminta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

08.06.2020

Viimeksi muokattu

11.09.2023
Ratkaisun perusidea **

Ilmiantoja kerättiin Innokylän pyykkinarulle, joka on pystytettin messuosastolle sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa. Lisärekvisiittana osastollamme on ollut vanha, veivattava pesukone pyykkipäivä-hengessä. Ilmianto-lappuset nostettiin pesurummusta, niihin kirjatiin ilmianto ja ne rpustettiin pyykkipojallla kiinni narulle. Aasinsiltahan on aivan selkeä? Koneessa myllättyjä käytäntöjä ja toimintamalleja saa ja pitää ripustaa näkyville, liehutella, rypistellä, liotella, valkaista, kutistaa ja ties mitä, jotta ne soveltuisivat erilaisiin ympäristöihin.

Toimintaympäristö **

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön palveluinnovaatiohanke teki aloitteen Innokylän rakentamisesta vuonna 2008. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa oli siihen mennessä kehitetty lukuisissa eri hankkeissa ja vaikka monet projektit olivatkin menestyneet, kehittämistyön heikkoutena oli, ettei yksittäisten hankkeiden kehittämiä uusia käytäntöjä otettu laajasti käyttöön koko maassa. Projekteissa tarvitaan kehittämisen osaajia ja hyvää projektijohtamista – taitoja, jotka eivät kuulu esim. hoitajan tai lääkärin perustaitoihin ja siksi tätä osaamista levittävä verkostomainen Innokylä on hyvä avaus tiedon jakamisessa. Kaikille avoimeen verkostoon on kutsuttu paitsi palvelujen kehittäjät, johtajat ja päättäjät myös palvelujen käyttäjät.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ilmiantojen jäljillä - sarjan tekoon on osallistettu kehittäjiä ja ammattilaisia alusta alkaen 

Sarjaan osallistuneiden (74) listauksen löydät liitteenä.

Innokylän fb-sivulla alkoi tänään kauan odotettu ja kriitikoiden ylistämä "Ilmiantojen jäljillä" -huippusarja. Sarja perustuu tositapahtumiin alkaen Innokyläfoorumista 16.12.2010. Sarjassa poraudutaan viikoittain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tapahtumassa ilmiantamiin käytäntöihin ja toimintamalleihin. Kerro viehätyitkö ilmiannon uutuudesta? Onko sinun käytäntösi jo ilmiannettu? (Innokylän FB 17.1.2011)

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimijat
asiakas: Tapahtumissa ja messuilla vieraileva hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaiset, opiskelija tai tapahtumissa Ilmiannettu taho
ammattilainen: Innokylän hankeryhmästä Ilmiantojen jäljillä-huippusarjan tuotantotiimi (3 hlöä). Tapahtuman aikana Innokylän messuosastopäivystäjät (Innokyläläisiä SOSTEsta, THLstä ja Kuntaliitosta)
organisaatio: Innokylä hanke, toiminta osana Innokylän Innotori-työpaketin toimintaa (Tapahtumatyöryhmä) 

Tehtävät ja työnjako 
asiakas: 
Asiakkaat ilmiantavat tapahtumissa hyvän toimintamallin, joko omansa tai jonkun toisen tahon kehittämän . Ilmiannettu taho kirjoittaa toiminnasta lyhyen ja ytimekkään tekstin. Mahdollista syventää kuvausta Innokylän blogissa.
ammattilainen Ilmiantojen jäljillä- huippusarjan tuotantotiimi käy tapahtumien jälkeen läpi ilmiannot ja jakaa yhteydenottovuorot. Jokaisella tuotantotiimin jäsenelle tulee ilmianto julkaistavaksi joka 3. viikko

Tiedot,taidot, välineet
asiakas Ilmiannettavalla taholla tulee olla taitoa kertoa työnsä tuloksista lyhyesti ja napakasti.
ammattilainen:  Tuotantotiimin työnjaon ja ohjeistusten tulee olla selvät. On oltava valmiudet sosiaalisen median käyttöön (facebook/blogi) ja osaamista tarvittaessa selventää asiaa myös Ilmiannetulle. Osaamista sähköisten alustojen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen työskentelyssä: Muutoksista tuotannossa sovittiin facebookin chatissa tai Innowikissä
organisaatio:  Innokylä hankkeen Innotori-työpaketti toteuttaa toimintasuunnitelmansa mukaisesti messuosaston keskeisissä, ennaltamääritellyissä sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa. Innotori toimintaa koordinoidaan SOSTEsta Välineet: Pyykkinaru ja pyykkipoikia osana Innokylän messuosastoa

Periaatteet ja säännöt
asiakas:
Innoylä on avoin ja maksuton
ammattilainen Innoylä on avoin ja maksuton
organisaatio Innoylä on avoin ja maksuton

Talous
asiakas 
Asiakkaalle ei koidu maksuja toimintaan osallistumisesta. Myös messutapahtumat innotorien osalta + Innokylän innomarkkinat olivat maksuttomia kaikille kävijöille.
ammattilainen Tuotantotiimin henkilöresurssit maksetaan Innokylän hankebudjetista. Yhteistyö perustajaorganisaatioiden välillä perustuu Innokylä-hankkeessa toteutettavaan yhteiskehittämiseen ja sopimukseen.
organisaatio Hanketyöntekijöiden palkkaus. Mahdollisuus "ristiin työskentelyyn" Innotori-työpaketissa - Innotori-työpaketin talodelliset resurssoinnit hankeaikana messuosastoihin tapahtumassa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilannen ennen käytännön toimeenpanoa: 

Innokylän tapahtumatoiminnan näkökulmasta Innokylän kehittämisessä oli tilanne, jossa materiaalia eli kehittämistyöntyön tuloksia ei ollut saatavilla Innokylän teknisen alustan valmistumisen viivästymisen takia. Tämä tilanne oli kestämätön messutoiminnalle, jonka yhtenä tavoitteena on tuoda esille tapahtumissa Innokylän palveluiden lisäksi myös hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyötä ja edistää näin toimintamallien leviämistä ja tiedon siirtymistä toimijalta toiselle.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana: 
Uutuuskokeilu syksyllä 2011 ja jatkuu keväällä 2012: Tuli ilmi, että toimijoille sopi paremmin pienen noston tekeminen facebookiin kuin blogin kirjoittaminen, halusimme kuitenkin tarjota konseptin mukaisesti syvempää toiminnan kuvaamisen mahdollisuutta ja tiiviimpää tukea blogin toteutuksen yhdessä ilmiannetun tahon kanssa haastatteluna tai jollain muulla tavalla.

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen: 
Kevään 2011 - syksyn 2012 aikana Innokylän fB-sivuilla julkaistiin 75 ilmiantoa.

Ensimmäinen Ilmiantojen jäljillä- sarjan jakso julkaistiin 22.2.2011. Kahden vuoden ajan pyörinyt vetävä formaatti perustui tositapahtumiin. Sarjassa porauduttiin viikoittain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tapahtumissa ilmiantamiin käytäntöihin ja toimintamalleihin. Joinakin viikkoina kokeiltiin ilmiantojen niputtamistakin, jotta kaikki pääsisivät esille.

Innokylän kolmen hengen tuotantotiimi aloitti ilmiantojen jäljittämistyön heti tapahtumahumusta toimistolle päästyään. Julkaistuja ilmiantoja kertyi kahden vuoden aikana noin 75 kappaletta. Kaikki ovat luettavissa Facebookin muistiinpanot-sivulla https://www.facebook.com/innokyla/notes 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Viikottaista Ilmianto-annosta kaipaaville tarjolla on vuodesta 2012 lähtien tarjolla toimintamalleja Innokylän sivuilla. Innokylän kehittämisympäristö on valmistunut työkaluksi hyvien toimintamallien ja käytäntöjen esittelyyn, levittämiseen, paikaksi yhteiskehittämiselle. Innokylässä voit ideoida, kehittää ja arvioida käytäntöjä. Voit myös tutustua jo kehitettyihin käytäntöihin ja mallintaa omasi muiden hyödynnettäväksi. Hoplaa! Siirtykää siis sinne seuraamaan jatko-osia, kommentoikaa ja osallistukaa itsekin. Innokylä ripustelee jatkossa tapahtumissa pyykkinarulle kehittämisympäristöön mallikkaasti kirjattuja toimintamalleja. Tai jos sinulla on idea pyykkinarun käytölle tapahtumissa, niin kerro ideasi heti!

Kansikuva
Ilmiantojen jäljillä sarja

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis