Ilmiölähtöisten palveluketjukuvausten visualisointi Itä-Uudellamaalla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itä-Uudellamaalla kolmen ensimmäisen palveluketjukuvausten pohjalta kuvatut asiakaslähtöiset visualisoinnit.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä