Ilmiölähtöisten palveluketjukuvausten visualisointi Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudellamaalla kolmen ensimmäisen palveluketjukuvausten pohjalta kuvatut asiakaslähtöiset visualisoinnit.