Harjoituksen tavoitteena on herättää osallistujien innostus, tukea ryhmäytymistä, välittää tietoa tai tarjota mahdollisuus hauskaan yhteiskehittämiseen.

Toimintaympäristö **

Harjoitus tukee ryhmäytymistä, välittää tietoa ja herättää osallistujien innostusta. Se tarjoaa mahdollisuuden hauskaan yhteiskehittämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohteena ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Ratkaisun perusidea **

Toteuttaminen

1. Osallistujat jaetaan 2 joukkueeseen, joista toinen on esittävä ja toinen haastava joukkue.

2. Ohjaaja antaa molemmille esimerkiksi seuraavankaltaisen jumi-tehtävän:

  • Keksikää toiminnastanne mahdollisimman monta kohtaa, johon nuoret voivat osallistua.
  • Tehkää ryhmänne jäseniä hyödyntäen innostava patsas tilanteesta, jossa nuoret ovat tukeneet teitä onnistuneesti.
  • Ideoikaa tunteisiin vetoava ylistyspuheenvuoro nuorelle, miten hänen osallistumisensa on ollut käänteentekevää.

3. Esittävä joukkue esittää jumi-tehtävän suorituksensa ensin. Jos haastava joukkue kokee olevansa parempi, se voi yrittää ryöstää pisteitä esittämällä oman suorituksensa. Ohjaaja toimii ylituomarina.

Mikäli haastava joukkue kokee esittävän joukkueen suorituksen ylivoimaiseksi, se on automaattisesti voittaja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos ohjaaja haluaa rakentaa jumeista pidemmän jumi-jatkumon, voidaan käyttää 6 tai 12 jumia sisältävää, lautapelimäistä Osuma-pelipakettia, jonka materiaaleja voi ladata netistä.

Osallistujamäärä: 8-20

Kesto: 15-120 min