Harjoituksen tavoitteena on herättää osallistujien innostus, tukea ryhmäytymistä, välittää tietoa tai tarjota mahdollisuus hauskaan yhteiskehittämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Innostavat yhteiskehittely-jumit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Harjoituksen tavoitteena on herättää osallistujien innostus, tukea ryhmäytymistä, välittää tietoa tai tarjota mahdollisuus hauskaan yhteiskehittämiseen.

Toteutuspaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

22.06.2020

Viimeksi muokattu

10.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Toteuttaminen

1. Osallistujat jaetaan 2 joukkueeseen, joista toinen on esittävä ja toinen haastava joukkue.

2. Ohjaaja antaa molemmille esimerkiksi seuraavankaltaisen jumi-tehtävän:

  • Keksikää toiminnastanne mahdollisimman monta kohtaa, johon nuoret voivat osallistua.
  • Tehkää ryhmänne jäseniä hyödyntäen innostava patsas tilanteesta, jossa nuoret ovat tukeneet teitä onnistuneesti.
  • Ideoikaa tunteisiin vetoava ylistyspuheenvuoro nuorelle, miten hänen osallistumisensa on ollut käänteentekevää.

3. Esittävä joukkue esittää jumi-tehtävän suorituksensa ensin. Jos haastava joukkue kokee olevansa parempi, se voi yrittää ryöstää pisteitä esittämällä oman suorituksensa. Ohjaaja toimii ylituomarina.

Mikäli haastava joukkue kokee esittävän joukkueen suorituksen ylivoimaiseksi, se on automaattisesti voittaja.

Toimintaympäristö **

Harjoitus tukee ryhmäytymistä, välittää tietoa ja herättää osallistujien innostusta. Se tarjoaa mahdollisuuden hauskaan yhteiskehittämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohteena ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos ohjaaja haluaa rakentaa jumeista pidemmän jumi-jatkumon, voidaan käyttää 6 tai 12 jumia sisältävää, lautapelimäistä Osuma-pelipakettia, jonka materiaaleja voi ladata netistä.

Osallistujamäärä: 8-20

Kesto: 15-120 min

Kansikuva
Osuma -hankkeen visuaalista värimaailmaa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet