Järjestimme avoimen itkuvirret ilmastonmuutoksen -tilaisuuden, jossa pysähdyttiin jakamaan ilmastonmuutokseen liittyviä tuntemuksia ja kuunneltiin itkuvirsi-laulajan luonnolle laatimia itkuvirsiä. Muodostimme hetkellisen yhteisön ihmisiä ydistävän aiheen ympärille.

Toimintaympäristö **

Ilmastonmuutos ja ympäristökriisi muodostavat käänteentekevän globaalin haasteen. Yhteiskuntien on muututtava perustavanlaatuisella tavalla, jotta planeetta voidaan pitää ihmiselle elinkelpoisena.

Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttaminen on kuitenkin pitkäaikainen prosessi. Yksilölle rakenteiden muuttaminen suoraan voi näyttäytyä kaukaiselta asialta. Yksilö voi kuitenkin liittyä verkostoihin ja yhteisöihin, joiden kautta hän voi vaikuttaa myös yhteiskunnan rakenteiden muuttamiseen.

Mitä enemmän ilmastonmuutoksen ympärille kehkeytyviä yhteisöjä, yhdistyksiä ja verkostoja on, sitä suuremmat mahdollisuudet yksilöllä on liittyä niihin mukaan. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kokeilussa testattiin sitä, voiko ihmisiä kutsua mukaan ilmastonmuutosta tunteen ja taiteen tasolla käsittelevään yhteistilaisuuteen, ja sen myötä muodostaa ainakin hetkellinen yhteisö aiheen äärelle.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Itkuvirret ilmastonmuutoksesta -tilaisuus järjestettiin marraskuussa 2018 moninaisen tekijäjoukon voimin. Tilaisuutta oli mukana toteuttamassa kaupunkiteologian opiskelijoita, itkuvirsilaulaja ja Diakonissalaitoksen työntekijöitä. Osallistujat ja järjestäjät esittivät taidetta, mutta myös laadittuja puheenvuoroja ilmastonmuutokseen liittyvistä tunnekokemuksista. Tilaisuuteen tulijat olivat kaikki myös kanssajärjestäjiä, koska tilaisuudessa keskityttiin jakamaan yhteisiä kokemuksia pienryhmissä.

Ratkaisun perusidea **

Kokeilun avulla testattiin sitä, millä tavoin vaikean ja paljon tunteita herättävän - mutta samaan aikaan yhteiskunnallisesti merkittävän - aiheen ympärille on mahdollista muodostaa yhteisöjä. Opitun perusteella eräs keino on tunnistaa ja sanoittaa tunteita, joita asiaan liittyy.

Tässä tilaisuudessa järjestettiin vain hetkellinen yhteisö. Kuitenkin, tällaista hetkellistä yhteisöä on mahdollista myös jatkaa tai yhteenkokoontumista voi pitää myös kanavana päätyä mukaan muihin asian parissa jo toimiviin yhteisöihin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ympäristöasioiden parissa toimii jo iso joukko erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kun paikalle kutsutaan ihmisiä yhteisen ison, haastavan ja tunteita herättävän aiheen äärelle, on kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan kentällä myös syytä tarjota mahdollisuuksia osallistua ja toimia asian hyväksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että selvittää etukäteen, missä voi myöhemmin toimia vapaaehtoisena asian puolesta.