Järjestimme avoimen itkuvirret ilmastonmuutoksen -tilaisuuden, jossa pysähdyttiin jakamaan ilmastonmuutokseen liittyviä tuntemuksia ja kuunneltiin itkuvirsi-laulajan luonnolle laatimia itkuvirsiä. Muodostimme hetkellisen yhteisön ihmisiä ydistävän aiheen ympärille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Itkuvirret ilmastonmuutoksesta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestimme avoimen itkuvirret ilmastonmuutoksen -tilaisuuden, jossa pysähdyttiin jakamaan ilmastonmuutokseen liittyviä tuntemuksia ja kuunneltiin itkuvirsi-laulajan luonnolle laatimia itkuvirsiä. Muodostimme hetkellisen yhteisön ihmisiä ydistävän aiheen ympärille.

Toteutuspaikka
Diakonissalaitoksen Kanssala
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Joonas Timonen

Luotu

16.11.2020

Viimeksi muokattu

17.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Kokeilun avulla testattiin sitä, millä tavoin vaikean ja paljon tunteita herättävän - mutta samaan aikaan yhteiskunnallisesti merkittävän - aiheen ympärille on mahdollista muodostaa yhteisöjä. Opitun perusteella eräs keino on tunnistaa ja sanoittaa tunteita, joita asiaan liittyy.

Tässä tilaisuudessa järjestettiin vain hetkellinen yhteisö. Kuitenkin, tällaista hetkellistä yhteisöä on mahdollista myös jatkaa tai yhteenkokoontumista voi pitää myös kanavana päätyä mukaan muihin asian parissa jo toimiviin yhteisöihin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ympäristöasioiden parissa toimii jo iso joukko erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä.

Toimintaympäristö **

Ilmastonmuutos ja ympäristökriisi muodostavat käänteentekevän globaalin haasteen. Yhteiskuntien on muututtava perustavanlaatuisella tavalla, jotta planeetta voidaan pitää ihmiselle elinkelpoisena.

Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttaminen on kuitenkin pitkäaikainen prosessi. Yksilölle rakenteiden muuttaminen suoraan voi näyttäytyä kaukaiselta asialta. Yksilö voi kuitenkin liittyä verkostoihin ja yhteisöihin, joiden kautta hän voi vaikuttaa myös yhteiskunnan rakenteiden muuttamiseen.

Mitä enemmän ilmastonmuutoksen ympärille kehkeytyviä yhteisöjä, yhdistyksiä ja verkostoja on, sitä suuremmat mahdollisuudet yksilöllä on liittyä niihin mukaan. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kun paikalle kutsutaan ihmisiä yhteisen ison, haastavan ja tunteita herättävän aiheen äärelle, on kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan kentällä myös syytä tarjota mahdollisuuksia osallistua ja toimia asian hyväksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että selvittää etukäteen, missä voi myöhemmin toimia vapaaehtoisena asian puolesta.

Kansikuva
Kuva toimintamallista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Yhteisöllisyys Kansalaistoiminta

Ilmiöt

Arvojen muutokset Ilmastonmuutos Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Koko väestö