Itsetuhoisen henkilön ja hänen läheisensä kohtaaminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi käytännönläheiset manuaalit itsetuhoisen henkilön ja hänen läheisensä kohtaamiseen. 

Toimintaympäristö **

Itsemurhayritykset Suomessa ovat n. 10 000-30 000 vuodessa (Tilastokeskus). Terveydenhuollossa on vaikeuksia tunnistaa itsemurhavaaraa (Mieli ry 22) ja ottaa itsetuhoisuutta puheeksi potilas- ja asiakaskohtaamisissa. Tutkimuksen mukaan (Partonen, Graigner, Kiviruusu, Suvisaari 2022) itsemurhaan kuolleista 66 % oli käynyt terveydenhuollossa viimeisten 30 päivän aikana, 46 % viimeisen viikon kuluessa. Itsemurhapäivänään 21 % oli ollut terveydenhuollon vastaanotolla. Käyntisyy on jäänyt usein kirjaamatta viimeisellä käynnillä ennen itsemurhaa (Mieli ry 2022). Aiempi itsemurhayritys on merkittävin myöhemmän itsemurhakuoleman ennustetekijä (Käypä hoito suositus 22). 

Tavoitteena on parantaa sotepalveluita Käypä hoito suosituksen mukaisesti ja itsemurhalta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteiden 2020-2030 mukaisesti. 

Apua Ajoissa!- itsemurhien ehkäisyhankkeessa ammattilaiset ovat tuoneet esiin tarpeita saada käytännönläheisiä työvälineitä itsetuhoisen henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisen tueksi. Asiakkaat ja heidän läheisensä ovat tuoneet esiin tarpeita tulla kohdatuksi, kuulluksi paremmin ammattilaisten taholta.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Apua Ajoissa!- itsemurhien ehkäisyhankkeessa on kehitetty ammattilaisten, asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeiden pohjalta työvälineitä ammattilaisille itsetuhoisen asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamisen tueksi. Tavoitteena on, että ammattilaisten valmiudet ja osaaminen itsetuhoisuudesta kysymiseen ja käsittelyyn helpottuisivat ja vahvistuisivat. Itsetuhoisuuden puheeksi ottaminen ja itsemurhavaaran tunnistaminen ehkäisee itsemurhia.

Tavoitteena on myös itsetuhoisen asiakkaan ja hänen läheistensä huomioinnin ja kohtaamisen vahvistuminen. Hankkeessa on muotoiltu omat ohjeistuksensa sekä itsetuhoisen asiakkaan että hänen läheistensä kohtaamisen tueksi. Ohjeistuksen lisäksi on toteutettu ammattilaiskoulutuksia teemaan liittyen.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluissa ammattilaisten kohtaamisen valmiudet, osaaminen ja rohkeus kysyä itsetuhoisuudesta vahvistuisivat. Tällöin asiakas ja hänen läheisensä tulisivat kohdatuksi ja kuulluiksi sekä omien tarpeidensa mukaisesti autetuiksi.

Ratkaisun perusidea **

Etelä-Savon ja Keski-Suomen Hyvinvointialueiden palveluketjukuvauksiin on kehitetty ammattilaisten työn tueksi itsetuhoisen asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamisen oppaat. Oppaat ovat ammattilaisten vapaasti hyödynnettävissä.

Liitteet
Kuva
Itsetuhoisen henkilön kohtaaminen
Itsetuhoisen henkilön kohtaamisen manuaali ammattilaisille
Kuva
Itsetuhoisen henkilön läheisen kohtaaminen
Itsetuhoisen henkilön läheisen kohtaamisen manuaali ammattilaisille
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämistyötä on toteutettu moniammatillisesti eri tilaisuuksissa ja työpajoissa. Kehittämistyössä on ollut mukana toimijoita seuraavista organisaatioista:

Apua Ajoissa!- itsemurhien ehkäisyhanke: 

  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
  • Jyväskylän kaupunki
  • Sovatek-säätiö
  • Jyvässeudun kriisikeskus Mobile
  • Mikkelin kriisikeskus
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote
  • Hankkeessa toimivat kokemusasiantuntijat

Lisäksi

  • Läheisten kohtaamiseen liittyviin ammattilaiskoulutuksiin ja oppaaseen liittyen yhteistyössä mukana on ollut järjestötoimijoita: FinFami - Mielenterveysomaisten keskusliitto ry, Keski-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry, Surunauha ry, Surevan Kohtaaminen -toiminta

Oppaat juurrutetaan osaksi Keski-Suomen ja Etelä-Savon Hyvinvointialueiden palveluketjukuvauksia ja ne ovat ammattilaisten vapaasti käytettävissä.