Järjestö-kuntayhteistyön alueelliset elinvoimapajat

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueelliset elinvoimapajat ovat järjestöjen ja kuntien yhteistyön kehittämisen ja verkostojen luomisen foorumeita, jotka kokoavat yhteen toimijoita useamman kunnan alueelta. Näissä kehittämistilaisuuksissa jäsennetään järjestöjen luontevaa roolia kuntien kumppanina hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistämistyössä. Yhteistyön konkreettista kehittämistä tehdään työpajatyöskentelyn avulla. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Ylläpitäjä
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Ylläpitäjä