Järjestöjen ja sosiaali- ja terveysaseman yhteistyön vinkkilista

Yhteistyön vinkkilistan on tarkoitus auttaa järjestöjä ja sotekeskuksia vahvistamaan yhteistyötä. Yhteistyössä on hyvä sopia ainakin yhdyshenkilöt niin sotekeskuksesta kuin järjestöstä sekä siitä, miten yhteistyötä käytännössä toteutetaan. Myös tilojen käytöstä kannattaa sopia. 

Toimintaympäristö **

Keski-Suomen soteuudistuksessa on luotu laajalla yhteistyöllä maakunnallisia osallisuuden ja järjestöyhteistyön malleja (v. 2020–2021). Tässä prosessissa nousi esiin toive käytännöllisistä ohjeista ja tukimateriaaleista, jotka auttavat luomaan yhteistä kieltä ja ymmärrystä ammattilaisten, järjestöjen ja vapaaehtoisten välille. Yhteistyön vinkkilistan tarkoituksena on auttaa järjestöjä ja sotekeskuksia vahvistamaan yhteistyötä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteistyön vinkkilistan on kehittänyt Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Tarve vinkkilistalle ja yhteistyön ohjeille on tullut sekä sote-ammattilaisilta että järjestöiltä. Sen laadinnassa on hyödynnetty aiemmin vuonna 2021 Keuruulla tehtyjä Keuruun yhdistysten ja terveysaseman yhteistyön pelisääntöjä. Vinkkilista on ollut kommentointikierroksella keskisuomalaisissa järjestöverkostossa ja kohdennetusti pienellä joukolla sote-alan ammattisia.

Ratkaisun perusidea **

Yhteistyön vinkkilistan on tarkoitus auttaa järjestöjä ja sotekeskuksia vahvistamaan yhteistyötä. Vinkkilistan teemoina ovat yhdyshenkilöt, kohtaamiset ja kehittäminen, yhteistyöstä sopiminen sekä tilojen käyttö.

Listaa voi hyödyntää yhteistyön pelisääntöjen tekemisessä. Selkeät pelisäännöt varmistavat, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan yhteistyöhön, tieto kulkee ja toiminta palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia.

Yhteistyössä on hyvä sopia ainakin yhdyshenkilöt niin sotekeskuksesta kuin järjestöstä sekä siitä, miten yhteistyötä käytännössä toteutetaan. Myös tilojen käytöstä kannattaa sopia. Paikallisesti voidaan sopia muutakin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteistyön vinkkilista toimii sellaisenaan yhteistyöstä sopimiseen ja kehittämiseen, mutta sen avulla voidaan luoda myös paikalliset yhteistyön pelisäännöt.

Sotekeskuksessa voidaan lähteä liikkeelle siitä, että sisäisesti kokoonnutaan esim. työyhteisöpalaveriin pohtimaan yhteistyön käynnistämistä järjestöjen kanssa. Järjestöt on hyvä kutsua kasvokkain toteutettavaan yhteistyötapaamiseen, jossa tutustutaan puolin ja toisin sekä käynnistetään keskustelu yhteistyöstä vinkkilistan avulla. Myös järjestöt voivat toimia yhteistyön avaajina ja ottaa yhteyttä sote-keskukseen ja ehdottaa ensimmäistä yhteistä tapaamista. Jatkossa yhteistyötapaamisia on suositeltavaa järjestää vähintään kerran vuodessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteistyöstä sopimisessa on hyvä olla mukana mahdollisimman laajasti sotekeskuksen eri ammattilaisia. Myös yhdistyksiä kannattaa kutsua mukana mahdollisimman avoimesti, ottaen huomioon järjestötoiminnan kirjon sotepalveluiden tuottajista vapaaehtois- ja vertaispohjalta toteuttavaan, laajasti hyvinvointia edistävään toimintaan.

Listan vinkkien tarkoituksena on toimia apuvälineinä yhteistyön käynnistämisessä ja vahvistamisessa, mutta paikallisesti voidaan sopia myös muista yhteistyön liittyvistä asioista, kuten esim. tapahtumayhteistyöstä.

Paikallisten yhteistyön pelisääntöjen laatimisessa voi hyödyntää Keuruun yhdistysten ja terveysaseman yhteistyön pelisääntöjä ja niiden luomisen prosessia.

Sekä sotekeskuksessa että järjestöissä on hyvä muistaa perehdyttää aina uudet henkilöt pelisääntöihin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteistyön vinkkilista on julkaistu joulukuussa 2021, eikä sen hyödyntämisestä ole vielä (mallin julkaisuhetkellä) kertynyt arviointitietoa.

Listan vinkkien avulla luodut yhteistyön pelisäännöt helpottavat arkipäivän yhteistyötä. Tavoitteena on, että sotekeskuksessa on selkeästi määritelty järjestöyhteistyön yhdyshenkilö(t) sekä käytännöt, miten järjestöt voivat käyttää sotekeskuksen tiloja. Lisäksi keskeistä on, että eri osapuolet tietävät, että yhteistyötä kehitetään ja pelisääntöihin voidaan tarpeen mukaan palata kerran vuodessa järjestettävässä yhteistyötapaamisessa.