Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestökahvit toteutetaan oppilaitoksissa, matalalla kynnyksellä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa sai alkunsa hankkeessa perustetussa PopUp-työryhmästä.

Ratkaisun perusidea **

Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestökahvit toteutetaan oppilaitoksissa, matalalla kynnyksellä.

JärjestöKainuu 2.0- hyvinvoinnin tukena hanke käynnisti vuonna 2018 Järjestökahvit Kajaanin Ammattikorkeakoulun kampuksella. Idea järjestökahveista nousi järjestöistä itsestään, jotka olivat huolissaan järjestötoimijoiden ikääntymisestä ja nuorten vieraantumisesta järjestöjen toimintaa kohtaan. Järjestöt haluavat jalkautua sinne, missä nuoretkin ovat, ja järjestökahvit tarjoavat tähän oivan tilaisuuden.  

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen tekemä kysely opiskelijoille vahvisti sen, että nuoret tuntevat heikosti järjestökentän eivätkä useinkaan ajattele järjestöjen olevan potentiaalisia paikkoja suorittaa opintoihin liittyviä harjoitteluja tai järjestön olevan tulevaisuuden työnantaja. Myöskään järjestöissä tehtävää ennaltaehkäisevää ja yleishyödyllistä toimintaa ei opiskelijoiden keskuudessa tunneta tarpeeksi hyvin.

Järjestökahvit on toteutettu yhteistyössä paikallisten järjestöjen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston kanssa.

Liitteet
Kuva
Mainos oppilaitokseen
Mainos opiskelijoille
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestökahveja on järjestetty hankkeen aikana useita kertoja, mutta toimivimmaksi on todettu max. kaksi kertaa lukukaudessa. Yhteistyö oppilaitosten edustajien kanssa on tärkeää, jotta päivämääriä valitessa huomioidaan mm. opiskelijoiden työssäoppimisjaksot yms. Heti syksyllä ja tammikuussa opintojen alkaessa on paras aika mennä tarjoamaan kahvia ja tietoa järjestötoiminnasta. Paikaksi käy hyvin esimerkiksi oppilaitoksen aulatila, jossa läpikulkua syntyy luonnostaan.

Rahallisesti Järjestökahvit ovat helppo toteuttaa; tarvitaan kahvia, teetä, maitoa ja keksejä riittävä määrä.

Hankkeen toiminnan loputtua Järjestökahvien järjestelyvastuu siirtyy Kainuun Valikkoryhmän harteille. Valikkoryhmä muodostuu kainuulaisista vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreista. Mukana on lukuisa määrä järjestöjä, sekä paikallinen seurakunta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa helposti eri ympäristöihin, koska pääpointtina on järjestötoiminnan tutuksi tekeminen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Niin opiskelijat kuin järjestötoimijatkin ovat pitäneet järjestökahveja hyödyllisinä.

Opiskelijat ovat saaneet lisää tietoa, työssaoppimispaikkoja, sekä opinnäytetyötilauksia järjestöistä. Järjestöt ovat saaneet uusia jäseniä ja vapaaehtoistoimijoita, sekä uutta tietoa ja uusia menetelmiä opiskelijoiden mukaan tulon myötä.