Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestökahvit toteutetaan oppilaitoksissa, matalalla kynnyksellä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa sai alkunsa hankkeessa perustetussa PopUp-työryhmästä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Järjestökahvit oppilaitoksissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestökahvit toteutetaan oppilaitoksissa, matalalla kynnyksellä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa sai alkunsa hankkeessa perustetussa PopUp-työryhmästä.

Toteutuspaikka
JärjestöKainuu 2.0 - Hyvinvoinnin tukena -hanke Kainuu
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Riitta Ollila

Luotu

12.06.2020

Viimeksi muokattu

14.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestökahvit toteutetaan oppilaitoksissa, matalalla kynnyksellä.

JärjestöKainuu 2.0- hyvinvoinnin tukena hanke käynnisti vuonna 2018 Järjestökahvit Kajaanin Ammattikorkeakoulun kampuksella. Idea järjestökahveista nousi järjestöistä itsestään, jotka ovat huolissaan järjestötoimijoiden ikääntymisestä ja nuorten vieraantumisesta järjestöjen toimintaa kohtaan. Järjestöt haluavat jalkautua sinne, missä nuoretkin ovat ja järjestökahvit tarjoavat tähän oivan tilaisuuden.  

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen tekemä kysely opiskelijoille vahvisti sen, että nuoret tuntevat heikosti järjestökentän eivätkä useinkaan ajattele järjestöjen olevan potentiaalisia paikkoja suorittaa opintoihin liittyviä harjoitteluja tai järjestön olevan tulevaisuuden työnantaja. Myöskään järjestöissä tehtävää ennaltaehkäisevää ja yleishyödyllistä toimintaa ei opiskelijoiden keskuudessa tunneta tarpeeksi hyvin.

Järjestökahvit on toteutettu yhteistyössä paikallisten järjestöjen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestökahveja on järjestetty hankkeen aikana useita kertoja, mutta toimivimmaksi on todettu max. kaksi kertaa lukukaudessa. Yhteistyö oppilaitosten edustajien kanssa on tärkeää, jotta päivämääriä valitessa huomioidaan mm. opiskelijoiden työssäoppimisjaksot yms. Heti syksyllä ja tammikuussa opintojen alkaessa on paras aika mennä tarjoamaan kahvia ja tietoa järjestötoiminnasta.

Opiskelijat sekä järjestötoimijat ovat kokeneet Järjestökahvien olevan oiva tilaisuus verkostoitua puolin jos toisin.

Rahallisesti Järjestökahvit ovat helppo toteuttaa; tarvitaan kahvia, teetä, maitoa ja keksejä riittävä määrä.

Hankkeen toiminnan loputtua Järjestökahvien järjestelyvastuu siirtyy Kainuun Valikkoryhmän harteille. Valikkoryhmä muodostuu kainuulaisista vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreista. Mukana on lukuisa määrä järjestöjä, sekä paikallinen seurakunta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Opiskelijat ovat saaneet työssaoppimispaikkoja, sekä opinnäytetyötilauksia järjestöistä. Järjestöt ovat saaneet uusia jäseniä, sekä uutta tietoa ja uusia menetelmiä opiskelijoiden mukana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa helposti eri ympäristöihin, koska pääpointtina on järjestötoiminnan tutuksi tekeminen.

Kansikuva
JärjestöKainuu 2.0 logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Oppilaitokset Yhteistyö Järjestöt Yhdistykset Fasilitointi ja osallistuminen

Ilmiöt

Elinikäinen oppiminen Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Osallistuva yksilö Työn murros Verkostomainen valta voimistuu

Kohderyhmä

Ammattilaiset Opiskelijat Organisaatiot