Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti  Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

Toimintaympäristö **

Sosiaaliala- kirjaaminen

Ratkaisun perusidea **

Kansa-koulu III -hanke on valtakunnallinen STM:n valtionavustama hanke, jossa kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta ovat mukana. Hankkeen päätavoitteena on valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää myös kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan kirjaamisosaamista digitaalisesti siten, että valmennukset järjestetään Kirjaamisfoorumissa neljän viikon mittaisina digitaalisina kursseina. Kirjaamisfoorumiin on myös avattu kaikille avoin määrämuotoisen kirjaamisen materiaalipankki.

Jokaisen osaamiskeskuksen alueella työskentelee aluekoordinaattori, joka koordinoi oman alueensa kirjaamisasiantuntijoiden verkostoja sekä vastaa yhteistyöstä muiden kirjaamista edistävien toimijoiden kanssa. Aluekoordinaattorit osallistuvat myös valtakunnalliseen valmennustyöhön kirjaamisfoorumilla sekä kirjaamisosaamisen jatkuvaan kehittämiseen hankkeessa.

Hanketta hallinnoin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso  ja hanke toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.12.2021. Socomilla aluekoordinaattori hankeessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitaalinen kurssi

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisfoorumi