Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti  Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kansa-koulu III -hanke 2019-2021
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti  Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

Toteutuspaikka
Lappeenranta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

12.08.2022

Viimeksi muokattu

25.08.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kansa-koulu III -hanke on valtakunnallinen STM:n valtionavustama hanke, jossa kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta ovat mukana. Hankkeen päätavoitteena on valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää myös kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan kirjaamisosaamista digitaalisesti siten, että valmennukset järjestetään Kirjaamisfoorumissa neljän viikon mittaisina digitaalisina kursseina. Kirjaamisfoorumiin on myös avattu kaikille avoin määrämuotoisen kirjaamisen materiaalipankki.

Jokaisen osaamiskeskuksen alueella työskentelee aluekoordinaattori, joka koordinoi oman alueensa kirjaamisasiantuntijoiden verkostoja sekä vastaa yhteistyöstä muiden kirjaamista edistävien toimijoiden kanssa. Aluekoordinaattorit osallistuvat myös valtakunnalliseen valmennustyöhön kirjaamisfoorumilla sekä kirjaamisosaamisen jatkuvaan kehittämiseen hankkeessa.

Hanketta hallinnoin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso  ja hanke toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.12.2021. Socomilla aluekoordinaattori hankeessa.

Toimintaympäristö **

Sosiaaliala- kirjaaminen

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitaalinen kurssi

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisfoorumi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä