Keskitetyn digitaalisen hoidontarpeenarvion kytkeminen osaksi Pirkanmaan soteasemaverkostoa ja päivystysapua

Pirkanmaan hyvinvointialue otti käyttöön keskitetyn terveydenhuollon hoidontarpeen arvioinnin 5/2024. Toimintamallin tarkoitus on vähentää puheluita, kun asia ei ratkea digisti ja tarvitaan vastaanottoa tai oman sote aseman hoidon jatkuvuutta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaan hyvinvointialueelle otettiin käyttöön 5/2024 keskitetty digitaalinen hoidon tarpeen arvioon toimintamalli. Tämän rinnalla kehitettiin toimintamallia, jonka tarkoituksena oli mahdollista digitaalinen yhteydenotto suoraan omalle sote-asemalle hoidon jatkuvuuden lisäämiseksi ja turhien puheluiden välttämiseksi.  toimintamallissa huomioitiin sekä kiireetön että kiireellinen hoito. Kiireellisen hoidon osalta mukaan kytkettiin Pirkanmaan päivystysapu, joka virka-ajan jälkeisenä aikana huolehtii kiireellisen digitaalisen jonoon jatko-ohjauksesta huomioiden kiirevastaanottoen kuormittuneisuus, hoidon kiireellisyyden tarve ja muuttuva palveluverkko.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

kohdan ryhmänä on kaikki Pirkanmaan asukkaat sekä ulkopaikkakuntalaiset pirhan Digiklinikka käyttävät potilas.

Ratkaisun perusidea **

Taustalla on vahva digitaalisten palveluiden osaaminen jokaisella Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemalla sekä yhteinen tahtotila kehittää kiireellisen hoidon ohjautumista ja tilanne kuvan tarkempaa hahmottamista. Idea itsessään on varsin yksinkertainen ja looginen: Jatko ohjataan digitaalisesti asia oikealle asemalle ja oikeille ammattilaisille. Käytännön toteutus on tämän idean taustalla huomattavasti vaikeampi kuin itse idea.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vaatimuksena on johdon vankka sitoutuminen siihen, että sote-asemille mahdollistetaan digitaalinen asiointi sekä ammattilaiset koulutetaan laajasti digipalveluiden käyttäjiksi. Muutosjohtamisen kannalta hoidon jatkuvuuden turvaaminen on toimintamallissa tärkein peruste ammattilaisille, jotta tähän laajasti sitoudutaan digitaaliset palvelut otetaan osaksi arkityötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täältä toimintamalli on sovellettaessa tulee olla vahva ymmärrys hyvinvointialueen mahdollisuuksista tämän tason implementaatioon. Toimintamalli on mahdollista ottaa myös pienemmissä paloissa käyttöön. Suosittelemme yhteydenottoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle digitaalisten palveluiden kehittämiseen, vastaanottotoiminnan toimialueelle tai RRP 2-hankkeen johtoon.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

 5/24 toimintamalli onnistuttiin implementoimaan välittömästi osaksi keskitetyn digitaalisen hoidon tarpeen arvion toimintaa. Palvelulupauksina kiireellisessa jatkoohjauksessa vastausviive asiakkaalle alle 30 min. Kiireellttämissä asioissa vastaus seuraavan arkipäivän kuluessa.