Kipuryhmä on suunniteltu asiakkaille, joilla on kroonista, pitkäaikaista kipua, joka on kestänyt yli 3 kuukautta. Kipuryhmä pyrkii lisäämään tietoa kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Se tarjoaa asiakkaille vertaistukea ja pyrkii vahvistamaan heidän omia selviytymisen keinoja.

Ratkaisun perusidea **

Väestötutkimuksen mukaan n. 35 % suomalaisista aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua. Krooninen, pitkäaikainen kipu, aiheuttaa työ- ja toimintakyvyttömyyttä, masennusta, ahdistusta sekä monenlaisia arkielämän ongelmia, jotka alentavat elämänlaatua jopa huonommaksi kuin loppuvaiheen syöpäpotilailla. Krooninen kipu lisää palveluiden koordinoimatonta ja epätarkoituksenmukaista käyttöä sekä lisää terveydenhuollon kustannuksia mm. päivystyskäyntejä.

Kipuryhmän tavoitteina on lisätä asiakkaan tietoa ja ymmärrystä kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä, käsitellä erilaisia kipuun vaikuttavia tekijöitä, vahvistaa asiakkaan omia selviytymisen keinoja, etsiä yksilöllisiä mahdollisuuksia lääkkeettömään kivunhallintaan, vähentää kipuun ja liikkumiseen liittyviä pelkoja ja ahdistusta ja tarjota vertaistukea ryhmän muilta jäseniltä.

Ryhmätapaamisia järjestetään seitsemän ja jokaisella tapaamisella on oma teema. Yksi ryhmätapaaminen kestää 1,5 tuntia. Ryhmä voidaan toteuttaa monikanavaisesti läsnäoloryhmänä tai etäryhmänä ja sen ohjaajina voivat toimia eri alan ammattilaiset kuten kipuun perehtyneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä psykologit. Ryhmään osallistuneiden elämänlaatua arvioidaan WHOQOL-BREF-mittarilla. Kysely toteutetaan kolme kertaa: ryhmän alkaessa, ryhmän päättyessä sekä noin 6kk ryhmän päättymisen jälkeen. 

Kipuryhmän tavoitteiden lisäksi toimintamalli tavoittelee kroonisen kipupotilaan hoitopolun selkiintymistä perusterveydenhuollossa.