Kipuryhmä on suunniteltu asiakkaille, joilla on kroonista, pitkäaikaista kipua, joka on kestänyt yli 3 kuukautta. Kipuryhmä pyrkii lisäämään tietoa kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Se tarjoaa asiakkaille vertaistukea ja pyrkii vahvistamaan heidän omia selviytymisen keinoja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kipu, osa elämääni -ryhmä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kipuryhmä on suunniteltu asiakkaille, joilla on kroonista, pitkäaikaista kipua, joka on kestänyt yli 3 kuukautta. Kipuryhmä pyrkii lisäämään tietoa kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Se tarjoaa asiakkaille vertaistukea ja pyrkii vahvistamaan heidän omia selviytymisen keinoja.

Toteutuspaikka
Kehittäminen on alkanut vuonna 2019 Espoon Avokuntoutuspalveluissa ja Kipu, osa elämääni -ryhmiä on pidetty kaksi kertaa/vuosi. Ensimmäinen pilottiryhmä Kipu, osa elämäni -ryhmästä toteutettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella Lohjalla syksyllä 2022.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

16.01.2023

Viimeksi muokattu

02.02.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Väestötutkimuksen mukaan n. 35 % suomalaisista aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua. Krooninen, pitkäaikainen kipu, aiheuttaa työ- ja toimintakyvyttömyyttä, masennusta, ahdistusta sekä monenlaisia arkielämän ongelmia, jotka alentavat elämänlaatua jopa huonommaksi kuin loppuvaiheen syöpäpotilailla. Krooninen kipu lisää palveluiden koordinoimatonta ja epätarkoituksenmukaista käyttöä sekä lisää terveydenhuollon kustannuksia mm. päivystyskäyntejä.

Kipuryhmän tavoitteina on lisätä asiakkaan tietoa ja ymmärrystä kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä, käsitellä erilaisia kipuun vaikuttavia tekijöitä, vahvistaa asiakkaan omia selviytymisen keinoja, etsiä yksilöllisiä mahdollisuuksia lääkkeettömään kivunhallintaan, vähentää kipuun ja liikkumiseen liittyviä pelkoja ja ahdistusta ja tarjota vertaistukea ryhmän muilta jäseniltä.

Ryhmätapaamisia järjestetään seitsemän ja jokaisella tapaamisella on oma teema. Yksi ryhmätapaaminen kestää 1,5 tuntia. Ryhmä voidaan toteuttaa monikanavaisesti läsnäoloryhmänä tai etäryhmänä ja sen ohjaajina voivat toimia eri alan ammattilaiset kuten kipuun perehtyneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä psykologit. Ryhmään osallistuneiden elämänlaatua arvioidaan WHOQOL-BREF-mittarilla. Kysely toteutetaan kolme kertaa: ryhmän alkaessa, ryhmän päättyessä sekä noin 6kk ryhmän päättymisen jälkeen. 

Kipuryhmän tavoitteiden lisäksi toimintamalli tavoittelee kroonisen kipupotilaan hoitopolun selkiintymistä perusterveydenhuollossa.

 

Kansikuva
Kipu, osa elämääni -ryhmä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä