Kokeilumielen levittäminen digitaalista verkostoa fasilitoimalla

Kukunorin Propellipäät päättivät lanseerata kokeilukulttuurin edistämistä järjestökentällä edistävän uteliaisuushautomon tammikuussa 2020. Syntyi Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto, jossa on jo yli 1000 jäsentä ympäri Suomen. 

Toimintaympäristö **

Sitra määrittelee systeemisen muutoksen "toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle". Myös mielenterveyden saralla tarvitaan systeemistä muutosta. Mielenterveys on jokaista suomalaista koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

 

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Systeeminen muutos edellyttää, että mahdollisimman moni ihminen lähtee muutoksen luomiseen mukaan. Mukaan lähtevien muutosagenttien muutosintoa täytyy myös johtaa, tukea ja mahdollistaa fasilitaattorin avulla. Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto luotiin väineeksi, jonka avulla kuka tahansa voisi tulla mukaan edistämään Propellipäiden missiota kokeilukulttuurin edistämiseksi sote-järjestökentällä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto kokoaa yhteen laajan joukon kokeilukulttuurista kiinnostuneita kehittäjiä. Alustaksi valittiin Facebook, joka on jo monien ihmisten käytössä Suomessa. Vuonna 2019 käyttäjiä oli 2,6 miljoonaa ja vuoden 2020 poikkeusaika on lisännyt määriä. Näin verkosto on paikassa, josta se on mahdollisimman monen sen käyttäjän helppo löytää. Verkoston idea tuli alun perin eräältä verkoston jäseneltä itseltään. Verkostoa fasilitoivat Propellipäät-tiimin Hankepäällikkö Markus Vähälä, Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen, Palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo ja Arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto rakennettiin digitaaliseksi, jotta siihen voisi tulla mukaan fyysisestä paikasta riippumatta. Se luotiin Facebookiin, koska se tunnistettiin sellaiseksi digitaaliseksi alustaksi, joka on monella kehittäjällä jo arjessa käytössä. Näin ollen mukaan liittymisestä tehtiin mahdollisimman helppoa juuri niille, joita varten verkosto perustettiin. Verkoston toimivuus ja aktiivisuus perustuu sen systemaattiselle fasilitoimiselle.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Myös digitaalisia yhteisöjä tulee systemaattisesti fasilitoida, jotta niissä syntyy keskustelua ja yhteistä ideointia. Mieti siis tarkkaan, kuka vastaa yhteisön fasilitoinnista ja ole aktiivinen ohjeiden mukaisesti! Ryhmässä voi syntyä vaikka mitä, kun erilaisten ihmisten törmäyttämiselle ja uusien ideoiden syntymiselle annetaan aito mahdollisuus.