Kokeilumielen levittäminen digitaalista verkostoa fasilitoimalla

Kukunorin Propellipäät päättivät lanseerata kokeilukulttuurin edistämistä järjestökentällä edistävän uteliaisuushautomon tammikuussa 2020. Syntyi Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto, jossa on jo yli 1000 jäsentä ympäri Suomen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokeilumielen levittäminen digitaalista verkostoa fasilitoimalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kukunorin Propellipäät päättivät lanseerata kokeilukulttuurin edistämistä järjestökentällä edistävän uteliaisuushautomon tammikuussa 2020. Syntyi Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto, jossa on jo yli 1000 jäsentä ympäri Suomen. 

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

26.11.2020

Viimeksi muokattu

23.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto rakennettiin digitaaliseksi, jotta siihen voisi tulla mukaan fyysisestä paikasta riippumatta. Se luotiin Facebookiin, koska se tunnistettiin sellaiseksi digitaaliseksi alustaksi, joka on monella kehittäjällä jo arjessa käytössä. Näin ollen mukaan liittymisestä tehtiin mahdollisimman helppoa juuri niille, joita varten verkosto perustettiin. Verkoston toimivuus ja aktiivisuus perustuu sen systemaattiselle fasilitoimiselle.

Toimintaympäristö **

Sitra määrittelee systeemisen muutoksen "toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle". Myös mielenterveyden saralla tarvitaan systeemistä muutosta. Mielenterveys on jokaista suomalaista koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Myös digitaalisia yhteisöjä tulee systemaattisesti fasilitoida, jotta niissä syntyy keskustelua ja yhteistä ideointia. Mieti siis tarkkaan, kuka vastaa yhteisön fasilitoinnista ja ole aktiivinen ohjeiden mukaisesti! Ryhmässä voi syntyä vaikka mitä, kun erilaisten ihmisten törmäyttämiselle ja uusien ideoiden syntymiselle annetaan aito mahdollisuus.

Kansikuva
Kuvassa näkyy Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto –Facebook-ryhmän kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready