Kokemusasiantuntijatoiminnassa koulutetaan kokemusasiantuntijoita, välitetään heille työtehtäviä ja tarjotaan tukea sekä ylläpidetään verkostoja.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 15.3.2018).

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Mielen ry:n (entinen Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry) kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattorit ja kokemusasiantuntijat

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tilaajia ovat mm. julkiset mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköt, järjestöt ja kokemusasiantuntijahankkeet. 

Ratkaisun perusidea **

Vastuullinen kokemusasiantuntijatoimintamme, joka tarjoaa koulutusta, työtehtäviä, tukea ja toimintamahdollisuuksia luovia verkostoja, on tutkitusti vaikuttavaa. Toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 alkaen ja se on kokemusasiantuntijatoiminnan valtakunnallisia uranuurtajia. Uudet toimijat ovat vuosien ajan hakeneet mallia ja hyviä käytäntöjä toiminnastamme. 

Kokemusasiantuntija on henkilö, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöistä, päihdeongelmista tai muista elämänkriiseistä. Kokemusasiantuntijan tietoa tarvitaan kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja vaikuttavammiksi sekä vaikuttamaan asenteisiin. Toiminta edistää toipumista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokemusasiantuntijatoiminnan malli

Toimintaan hakeutuvat henkilöt haastatellaan ryhmämuotoisesti. Peruskoulutus on n. 100 t. mittainen. Lisäksi tarjotaan täydennyskoulutusta. Koulutuksen läpikäyneille välitetään kokemusasiantuntijatehtäviä. Tilaajia ovat mm. julkiset mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköt, järjestöt ja kokemusasiantuntijahankkeet. Työtehtävät liittyvät mm. palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen, potilasryhmissä tai asiakasvastaanotoilla vierailuun, luennointiin sekä kehittämistyöryhmiin. Kokemusasiantuntijoille järjestetään ryhmämuotoisia purkupajoja. Lisäksi he saavat tehtäviinsä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Mielen ry toimii kaikissa merkittävissä alueellisissa ja valtakunnallisissa kokemusasiantuntijuutta edistävissä verkostoissa. Niissä jaetaan hyviä käytäntöjä ja luodaan toimintamahdollisuuksia kokemusasiantuntijoille. Kokemusasiantuntijat ovat mukana toiminnan kehittämisessä sekä uusien kokemusasiantuntijoiden rekrytoinnissa ja kouluttamisessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lähes 80% kokemusasiantuntijatoimintaan osallistuneista koki, että toiminta on vaikuttanut omaan toipumiseen ratkaisevasti tai paljon.

86% yhteistyökumppaneistamme koki, että omat asiakkaat (kuten potilaat tai opiskelijat) ovat hyötyneet kokemusasiantuntijoiden tapaamisista paljon tai erittäin paljon.

Kokemusasiantuntijatoiminnan taloudellisetkin vaikutukset ovat merkittäviä.Yhden kokemusasiantuntijan vuosittainen kustannus vastaa noin 1,5 päivää psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tehostettua palveluasumista kustannuksella saadaan noin viikko. - Taloudellista hyötyä tuottaa erityisesti se, mitä useampia palvelujen käyttäjiä kokemusasiantuntijat tehtävissään tavoittavat.

Liitteet