Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijatoiminnassa koulutetaan kokemusasiantuntijoita, välitetään heille työtehtäviä ja tarjotaan tukea sekä ylläpidetään verkostoja.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 15.3.2018).

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä