Kokemusasiantuntijuuteen perustuva kehittämis- ja vaikuttamistoiminta ja nuorten lähiverkostoille suunnatut toiminnat Veturointi-toiminnassa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Veturointi-toiminnan kokemusasiantuntijuuteen perustuvalla kehittämis- ja vaikuttamistoiminnalla vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja nuorten osallisuutta lastensuojelun sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toiminnassa ja kehittämisessä.  

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Auta Lasta ry
Ylläpitäjä
Auta Lasta ry
Ylläpitäjä