Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kommunikaatiotaulut on tarkoitettu sosiaalityössä tapahtuvan vuorovaikutuksen tueksi sekä antamaan informaatiota sosiaalipalveluissa tarjottavasta avusta ja tuesta. Omaan käyttöösi voit tulostaa taulut Kehittämisen polku -välilehdeltä Kuvaa ja jaa -kohdasta.

Tauluilla voidaan jäsentää laajaa kokonaisuutta helpommin käsitettävään muotoon; visuaalisesti havainnoiden, jakamalla kokonaisuus pienempiin osatekijöihin.

Saavutettavia hyötyjä ovat esimerkiksi:

- asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen, vastavuoroisuuden, aloitteellisuuden ja osallisuuden tukeminen

- asiakkaan oman toimijuuden lisääminen

- vallankäytön näkyväksi tekeminen

- visuaalinen tuki kaikille asiakkaille, erityisesti neurokirjolle ja maahanmuuttajille

- palvelun ja avun kokonaisuuden havainnoiminen

- työkalu puheeksi ottamisen välineeksi, ja

- kaikille sosiaalityön yhteistyötahoille kuvaamaan sosiaalityön sisältöjä.

Kommunikaatiotaulut on kehitetty Tampereen kaupungin aikuissosiaalityössä, laajassa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Ylläpitäjä
Tampereen yliopisto
Kehittäjä