Kommunikaatiotaulut on tarkoitettu sosiaalityössä tapahtuvan vuorovaikutuksen tueksi sekä antamaan informaatiota sosiaalipalveluissa tarjottavasta avusta ja tuesta. Omaan käyttöösi voit tulostaa taulut Kehittämisen polku -välilehdeltä Kuvaa ja jaa -kohdasta.

Tauluilla voidaan jäsentää laajaa kokonaisuutta helpommin käsitettävään muotoon; visuaalisesti havainnoiden, jakamalla kokonaisuus pienempiin osatekijöihin.

Saavutettavia hyötyjä ovat esimerkiksi:

- asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen, vastavuoroisuuden, aloitteellisuuden ja osallisuuden tukeminen

- asiakkaan oman toimijuuden lisääminen

- vallankäytön näkyväksi tekeminen

- visuaalinen tuki kaikille asiakkaille, erityisesti neurokirjolle ja maahanmuuttajille

- palvelun ja avun kokonaisuuden havainnoiminen

- työkalu puheeksi ottamisen välineeksi, ja

- kaikille sosiaalityön yhteistyötahoille kuvaamaan sosiaalityön sisältöjä.

Kommunikaatiotaulut on kehitetty Tampereen kaupungin aikuissosiaalityössä, laajassa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Ratkaisun perusidea **

Jokaisessa kommunikaatiotaulussa otsikon teema on jaoteltu eri osa-alueisiin. Pilkkomalla isompi kattokäsite pienempiin osatekijöihin käsiteltävää aihetta on helpompi lähestyä ja ymmärtää. Visuaalinen kuva toimii puhutun viestin tukena. Tauluja voidaan käyttää puheeksi ottamisen välineenä ja asiakkaan ja ammattilaisen vastavuoroisuuden lisäämisessä keskusteluissa.

Tauluja käytetään erityisesti asiakastilanteissa keskustelujen tukena. Kommunikaatiotaulun voi tulostaa ja laminoida, jolloin sitä on mahdollista tarkastella vaivatta.

Liitteet