Kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn tukeminen kuvapuhelimen ohjelmasisältöjen avulla

Kotihoidon asiakas voi osallistua virtuaalisesti kuvapuhelimen kuntouttaviin ja toimintakykyä ylläpitäviin ohjelmiin ja ryhmiin sekä pitää yhteyttä läheisiinsä.

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan hyvinvointialueella osana kotihoitoa käytetään kuvapuhelinta mahdollistamaan asiakkaan etähoivaa. 

Etäkotihoidon asiakkaan on mahdollista osallistua kuvapuhelimen ohjelmiin, jotka ovat suoria lähetyksiä tai videoita.

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuvapuhelimen avulla etähoivaa ja ohjelmasisältöjen suoria lähetyksiä toteutettaessa pyritään keskittymään asiakkaan kohtaamiseen. Välitön asiakaspalaute tulee kohtaamisessa. Mikäli kotihoidon asiakas antaa palautetta myöhemmin ohjelmasisällöistä tai niiden toteutuksesta on sen henkilön, jolle palaute annetaan, tehtävä viedä palaute eteenpäin ohjelmasisältöjen kehittämistä varten. Kuvapuhelimen ohjelmasisällöistä ei vielä kerätä systemaattisesti asiakaskokemusta.

Ratkaisun perusidea **

Kuvapuhelin tukemassa asiakkaan toimintakykyä

Kotihoidon asiakkaalla, jonka kotihoitoa toteutetaan etäkäynnein, on mahdollisuus hyödyntää kuvapuhelinta hyvinvointinsa tukemiseen.  Kuvapuhelimen avulla ikääntynyt henkilö voi osallistua virtuaalisesti ääni- ja kuvayhteyden välityksellä kuvapuhelimen ohjelmiin, ryhmätoimintaan ja pitää yhteyttä läheisiinsä.  

Kuvapuhelimen ohjelmasisältöjen avulla tuetaan ennaltaehkäisevästi kotihoidon asiakkaan toimintakykyä. Kuvapuhelimen ohjelmasisältöjen tavoite on kotihoidon asiakkaan sosiaalisen, psyykkisen, kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen.  Kuvapuhelimen ohjelmasisällöt ovat videotallenteita ja suoria lähetyksiä. Ohjelmia ovat mm. aamun avaukset, muistijumpat, erilaiset musiikki- ja runolähetykset sekä liikuntatuokiot. Kuvapuhelimen välityksellä voidaan myös vierailla eri kohteissa.

Kuvapuhelimen avulla asiakas voi ottaa kuvallisia yhteydenottoja omaisiin. Lisäksi omainen tai läheinen voi olla yhteydessä asiakkaaseen omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan. Omaistunnuksia voi olla viisi (5) kappaletta. Omaistunnuksien luomiseksi edellytetään asiakkaan kirjallista lupaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Kotihoidon palvelutarve on arvioitu ja asiakkaan on nähty hyötyvän etähoivasta kuvapuhelimen avulla. Keskustelu asiasta on käyty asiakkaan kanssa ja hän on ollut suostuvainen kotihoidon etäkäyntien aloitukseen.
 2. Asiakasohjaaja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman, johon kirjataan:
  1. suunnitellut kotihoidon etähoivan käynnit aikoineen,
  2. asiakkaan kanssa yhteisesti sovitut tavoitteet kotihoidolle sekä asiakkaan näkemys ja motivaatio kuntoutumiseen ja siinä kuvapuhelimen ohjelmasisältöjen hyödyntämiseen hyvinvointinsa ylläpitämiseksi
  3. alustava tieto asiakkaan halukkuudesta kuvapuhelimen omaisyhteyksien hyödyntämiseen 
 3. Asiakasohjaaja ilmoittaa asiakassuunnitelman sisällön ja etäpalvelun toivotun aloituksen ajankohdan kotihoidolle, joka ilmoittaa asian edelleen kotihoidon kuvapuhelintiimille.
 4. Kotihoito toimittaa asiakkaalle kotiin kuvapuhelinlaitteen ja varmistaa laitteen toimivuuden.
 5. Kotihoito ohjaa kuvapuhelimen käyttöönotossa.
 6. Etäkäynnit alkavat kotihoidon osana.
 7. Kotihoito ohjaa asiakasta etukäteisesti ilmoittautumaan ja ohjelman alkaessa liittymään kuvapuhelimen ohjelmiin. 
 8. Tämän lisäksi asiakas voi hyödyntää kuvapuhelimen tallennettuja ohjelmasisältöjä oman kiinnostuksensa ja halunsa mukaan ajasta riippumatta.
 9. Kun laitteen käyttötarve loppuu, käy kotihoito hakemassa laitteen pois ja toimittaa kuvapuhelintiimille. 

Kotihoidon, asiakasohjauksen ja kotikuntoutuksen moniammatillisen yhteistyön avulla on tunnistettu kuvapuhelimen ohjelmasisällöistä ja etähoivasta hyötyvät kotihoidon asiakkaat. Kotihoidon harrastekuntoutuksen ohjaaja esitellyt asiakkaalle kuvapuhelimen ohjelmasisältöjen mahdollisuuksia.

Kuvapuhelimen ohjelmasisältöjen tuottaminen ja suunnittelu vaativat asiakasymmärrystä, koordinointia ja monialaisia verkostoja. Ohjelmasisältöjen tulee tukea kotihoidon asiakkaan sosiaalisen, psyykkisen, kognitiivisen ja fyysisen toimintakykyä ennaltaehkäisevästi. 

 • Liikunnalliset ohjelmat
 • Muistia aktivoivat ohjelmat (muistijumpat, tietovisat)
 • Kuntouttava sosiaalinen toiminta
  • keskusteluryhmät
 • Ajankohtaiset aiheet
 • Kulttuuri
  • Yhteislaulu, musiikkituokiot
  • Runopiiri
  • Museopaketit ja erimuseot
  • Kirjaston kotipalvelun lukuvinkit ja esittelyt
  • Tutustuminen monipuolisesti kaupunkiin ja sitä ympäröiviin paikkoihin (esim. Keskustorin kulttuuriraitti, Nekalan siirtolapuutarha, Pyynikin näkötorni)
 • Hengelliset ohjelmat
 • Videot

 

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tutustu täältä muihin kotihoidon asiakkaan sosiaalista toimintakykyä tukeviin PirKATI toimintamalleihin:

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kotihoidon asiakkaat ovat käyttäneet kuvapuhelinpalvelun ohjelmasisältöjä ja omaisyhteyksiä Tampereen alueella jo vuodesta 2018 alkaen kotihoidon etähoivan rinnalla. Sekä kuvapuhelimen ohjelmia että etähoivan sisältöä on kehitetty välittömän asiakaspalautteen perusteella ja kotihoidon henkilöstön havaintojen perusteella. Kuvapuhelimen ohjelmasisällöista ei vielä ole toteutettu systemaattista asiakaskokemuksen keruuta.

Kotihoidon asiakkaat ovat ottaneet kotihoidon kuvapuhelinpalvelun hyvin vastaan. Jotkut asiakkaista ovat valinneet kuvapuhelimen käytön jatkon vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus fyysiseen päiväkeskuspalveluun sieltä paikan vapautuessa. Kuvapuhelimen etähoiva ja ohjelma sisältöjen käyttö lisääntyi vuonna 2021, kun iäkkäiden fyysiset sosiaaliset kontaktit vähenivät koronapandemiasta johtuen. 

 • Vuoden 2021 tilastoa kuvapuhelimen ohjemista

  • Suoria lähetyksiä tammi-joulukuulla 673 kpl (noin 13 lähetystä / viikko)
  • Osallistuneet kotihoidon asiakkaat 4894 henkilöä (7,2 osallistujaa / lähetys)
 • Vuoden 2021 tilasto
  • Osallistuneet kotihoidon asiakkaat 2957 henkilöä