Kotihoito 24/7: yöhoidon käynnistämisen toimintamalli ja palvelutarjotin

Toimintamalliin on kuvattu säännöllisen kotihoidon yöhoidon käynnistäminen. Toimintamalli alkaa tunnistamisesta, minkä jälkeen arvioidaan sekä tarvittaessa käynnistetään yöhoito. Viimeisenä vaiheena on toteuttaminen ja seuranta.  

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuoltolain muuttuessa 1.1.23, tulee hyvinvointialueille velvollisuus järjestää asiakkaalle kotihoidon palvelua myös yöaikaan, jos asiakkaan tarve sitä vaatii. Osassa Pirkanmaan kunnissa yöhoitoa on ollut jo aiemminkin saatavilla, mutta ei vielä kaikkialla. Moni ikääntynyt haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja ympärivuorokautisesti saatava kotihoito edesauttaa asiakkaan tahtoa ja tukee itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

PirKOTI -hankkeen kotihoito 24/7 monialaisessa työryhmässä on vuoden -22 syyskauden aikana pohdittu, miten yöhoitoa voitaisiin Pirkanmaalla yhdenmukaisesti toteuttaa. Lisäksi kuntalaisille teetettiin laaja-ajalainen verkkoaivoriihi, minkä tuloksia on hyödynnetty osana kehittämistä.

Ratkaisun perusidea **

Yhdenmukaisen säännöllisen yöhoidon käynnistämisen toimintamallin avulla pirkanmaalaiset saavat tulevaisuudessa palvelua yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä he asuvat. Toimintamallin kuvaus toimii pohjana operatiiviselle yöhoidon kehittämisellä. Toimintamallin kuvaus tukee myös työntekijöiden osaamista. Yöhoito mahdollistaa ikääntyneen kotona asumisen tukemista entistä pidempään.