2023: Kotihoito 24/7; Yökotihoidon käynnistämisen toimintamalli ja palvelutarjotin

Toimintamalliin on kuvattu säännöllisen yökotihoidon käynnistäminen. Toimintamalli alkaa tunnistamisesta, minkä jälkeen arvioidaan sekä tarvittaessa käynnistetään yökotihoito. Viimeisenä vaiheena on yökotihoidon toteuttaminen ja seuranta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
2023: Kotihoito 24/7; Yökotihoidon käynnistämisen toimintamalli ja palvelutarjotin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalliin on kuvattu säännöllisen yökotihoidon käynnistäminen. Toimintamalli alkaa tunnistamisesta, minkä jälkeen arvioidaan sekä tarvittaessa käynnistetään yökotihoito. Viimeisenä vaiheena on yökotihoidon toteuttaminen ja seuranta.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke (PirKoti), Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

14.12.2022

Viimeksi muokattu

22.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yhdenmukaisen säännöllisen yöhoidon käynnistämisen toimintamallin avulla pirkanmaalaiset saavat tulevaisuudessa palvelua yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä he asuvat. Toimintamallin kuvaus toimii pohjana operatiiviselle yökotihoidon kehittämiselle. Toimintamallin kuvaus tukee myös työntekijöiden osaamista. Yöhoito mahdollistaa ikääntyneen kotona asumisen tukemisen entistä pidempään.  

Yökotihoidolla tarkoitetaan klo 22 - 07 välisenä aikana toteutettavaa kotihoitoa, jonka taustalla on asiakkaan tarve. Ensisijaisesti arvioidaan, voidaanko tarpeeseen vastata muilla keinoilla (esim. oikeanlainen vaippa, hoitopatja tai teknologiset ratkaisut).​ Säännöllisen yökotihoidon käynnistämisen toimintamalliin liittyy neljä vaihetta:

1) Tunnistetaan asiakkaan tarve yöaikaiselle kotihoidolle

2) Arvioidaan, miten asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata (tarvittaessa uusi RAI-kokonaisarviointi)

3) Käynnistetään yöaikainen kotihoito

4) Toteutetaan palvelua palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan; jatkuva arviointi (vaikuttavuus, oikea-aikaisuus ja asiakkaan tarve)

Yöaikaisen kotihoidon järjestämistä varten on luotu palvelutarjotin, jossa palvelua voidaan tuottaa joko teknologian avulla ja/tai fyysisinä hoitajien kotikäynteinä. Yökotihoidon järjestämisessä hyödynnetään alueellista yhteistyötä. Fyysisten käyntien toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, kuten

- osana kotihoidon omaa toimintaa

- yhteisöllisessä asumisessa

- palvelun toteuttaminen ostopalveluna/palvelusetelillä

 

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuoltolain muuttuessa 1.1.23, tuli hyvinvointialueille velvollisuus järjestää asiakkaalle kotihoidon palvelua myös yöaikaan, jos asiakkaan tarve sitä vaatii. Osassa Pirkanmaan kunnissa yökotihoitoa on ollut jo aiemmin saatavilla, mutta ei vielä kaikkialla. Moni ikääntynyt haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja ympärivuorokautisesti saatava kotihoito edesauttaa asiakkaan omaa tahtoa ja tukee itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on ikääntyneet kotihoidon asiakkaat, jotka eivät enää pysty asumaan omassa kodissa ilman yöaikaan saatavaa kotihoitoa. Asiakasymmärrystä on kertynyt työryhmän jäsenille useiden vuosien aikana hankitun työkokemuksen avulla. Lisäksi pirkanmaalaiset pääsivät osallistumaan syksyn -22 aikana verkkoaivoriiheen, jossa osallistettiin pohtimaan millaista tulevaisuuden kotihoito 24/7 tulisi olla. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelulinjalla jatketaan suunnittelua yökotihoidon käytäntöön viemiseksi eli arvioidaan hoitajaresurssien tarve sekä tarkempi asiakasmäärä. Hankkeessa arvioitu alustavaa asiakasmäärää THL:n arvioinnin pohjalta, sekä nykytilan 2022 asiakasmäärän laskemisella. Työntekijöiden työaika vaatii myös osittain muutosta nykyisestä 2-vuorotyöstä 3-vuorotyöhön tai ns. vakiyökköjen palkkaamista.

Pirkanmaa on suuri hyvinvointialue ja vain yhtä tapaa järjestää yöaikaista kotihoitoa ei ole. Järjestämisen tavoissa on huomioitava alueiden erilaisuus esim. väestötiheyden (asiakasmäärät, välimatkat) suhteen, jolloin hyvinvointialueella on oltava erilaisia vaihtoehtoja palvelun järjestämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pirkanmaalla on mahdollista saada yöaikaista kotihoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen käytäntöön vaatii resurssien uudelleenorganisointia ja kattavaa palveluntarpeen arviointia.

Kansikuva
Kuvituskuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis