Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat paikallisten kulttuurikohteiden tarjontaan perehtyneinä vertaisohjaajina. Jos yksin lähteminen tuntuu hankalalta, tarjoaa kulttuurikaveri seuraa ja madaltaa osallistumisen kynnystä.

Toimintaympäristö **

Yhteiskunnassamme on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät jostain syystä uskalla tai pysty osallistumaan kulttuuritapahtumiin, vaikka haluaisivatkin. Tällaisia henkilöitä voivat olla esim. ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat tai kehitysvammaiset. Heilläkin on kuitenkin oikeus kulttuuriin ja osallistumiseen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joille osallistuminen kulttuuripalveluihin yksin on jostain syystä vaikeaa sekä vapaaehtoisena toimivat kulttuurikaverit. 

Ratkaisun perusidea **

Kulttuurikaveritoiminnan ajatuksena on tarjota apua kaikille, joille kulttuuritapahtumaan tai muihin kulttuuri- ja taidepalveluihin osallistuminen on vaikeaa. Palkkioksi kulttuurikaveri pääsee itse maksutta tapahtumaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutus ja kulttuurikaverina toimiminen
Kulttuurikaveritoiminnasta kiinnostuneille tarjotaan koulutusta. Koulutuksessa perehdytään alueen kulttuuritarjontaan sekä erilaisiin avustettaviin kohderyhmiin ja heidän tarpeisiinsa. Lisäkoulutusta ja vertaistukea järjestetään aina tarpeen mukaan. Kulttuurikaverina voi toimia kertaluontoisesti esim. lähtemällä avustamaan johonkin kulttuuritapahtumaan. Tai sitten kulttuurikaverin ja kaveerattavan välinen tukisuhde voi olla pidempiaikainen. Kulttuurikaverin kanssa voi esim. käydä kirjastossa, teatterissa, konsertissa, museossa tai vaikka mustikkametsällä kaveerattavan toiveiden mukaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kulttuurikaveritoiminta on sovellettavissa kaikenikäisille ihmisille. 

Koulutus kannattaa järjestää kevennettynä perehdytyksenä, koska pitkiin koulutuksiin ei nykyään tahdo ihmisillä olla halua osallistua. 

Paikallisille kulttuurituottajille esim. teattereille ja museoille kannattaa kertoa kulttuurikaveritoiminnasta. Ja heidän kanssaan kannattaa tehdä sopimus (mielellään kirjallisena) siitä, että kulttuurikaveri pääsee ilmaiseksi sisään silloin, kun on kaveerattavan kanssa liikenteessä. 

Kulttuuritarjontaa on usein paljon kaupungeissa, mutta maaseudulla kulttuurikäsite kannattaa pitää laajana ja matalana, kun kulttuuritarjontaa on vähemmän. Kaveerattavan kanssa voi käydä esim. kirjastossa. Kulttuurikaveritoiminta on kuitenkin pidettävä selkeästi erilaisena kuin tukihenkilö -tai ystävätoiminta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kulttuurikaveritoiminta on antanut paljon sekä kulttuurikaveerattavalle että kulttuurikaverina toimivalle. Osa kaveerattavista ei ole esim. koskaan käynyt teatterissa, mutta nyt on uskaltanut kulttuurikaverin kanssa mennä. Kulttuurikaveri toimii siis mahdollistajana kaveerattavalleen.