Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukiranka ry ja Kaarisillan yhtenäiskoulu pyysivät Kukunori ry:n Propellipäät -hankkeelta tukea koululle suunnatun kulttuuripajan yhteiskehittämisessä ja siihen liittyvän kokeilun toteuttamisessa. Tuotoksena syntyi kulttuuripajatoimintaa Kaarisillan yhtenäiskoululle.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kukunori ry
Ylläpitäjä
Kukunori ry
Ylläpitäjä
Kehittäjä
Kukunori ry
Kehittäjä