Tukiranka ry ja Kaarisillan yhtenäiskoulu pyysivät Kukunori ry:n Propellipäät -hankkeelta tukea koululle suunnatun kulttuuripajan yhteiskehittämisessä ja siihen liittyvän kokeilun toteuttamisessa. Tuotoksena syntyi kulttuuripajatoimintaa Kaarisillan yhtenäiskoululle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kulttuuripaja kouluun
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukiranka ry ja Kaarisillan yhtenäiskoulu pyysivät Kukunori ry:n Propellipäät -hankkeelta tukea koululle suunnatun kulttuuripajan yhteiskehittämisessä ja siihen liittyvän kokeilun toteuttamisessa. Tuotoksena syntyi kulttuuripajatoimintaa Kaarisillan yhtenäiskoululle.

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry, Tukiranka ry, Kaarisillan yhtenäiskoulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pori
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

12.10.2020

Viimeksi muokattu

11.11.2020
Toimintaympäristö **

Suomen nuorisotyön tilastojen arvio vuonna 2017 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-28 - vuotiaiden nuorten eli NEET- nuorten osuudesta Porissa on korkeampi kuin koko maassa: Porissa Neet - nuoria arvioidaan olevan 10,7- 17,9% ikäryhmästä, kun koko maassa  7,5- 12,6% . Näin ollen Porissa olisi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria noin 1524 - 2540 henkeä. Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtori oli havainnut tarpeen varhaisnuorten tukemisesta. Jo varhaisessa vaiheessa yläasteella usealla oppilaalla huomataan vahva riski syrjäytymiseen. Samanaikaisesti Tukiranka etsi uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia ja työllistymismahdollisuuksia kokemusasiantuntijoille, joita heidän hallinnoimassa Kulttuuripaja Lumossa on töissä.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaina olivat koulun oppilaat. Heidän roolinsa kehittäjinä oli koko prosessin keskiössä. Kaarisillan yhtenäiskoulun 8. luokkalaisille vedetty yhteiskehittämispaja muodosti kulttuuripajan mallin: Pajoissa kerättiin tietoa mitä pajoissa pitäisi tapahtua, missä niistä voisi kertoa ja miten niitä voisi arvioida. Mielenterveyskysymykset olivat vahvasti mallissa läsnä, jonka tukipilarina toimivat Tukiranka ry:n kokemusasiantuntijat.

Kansikuva
Kuvassa näkyy liitutaulukangas, jolle koululaiset kirjasivat yhteiskehittämispajassa ajatuksiaan liittyen kulttuuripajaan koulussa. Tässä kuvassa näkyy tekstiä ja kuvitusta, joka kuvaa sitä, miten erilaisia kehittämisideoita voisi koulussa kerätä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis