Kuntakohtaisten sähköisten SOTE-palvelujonojen yhtenäistäminen alueellisiksi Lapin HVA:lla RRP,P4,I1

Sähköisten palvelujonojen yhtenäistämistyö jonka aikana siirrytään aiemmin kuntakohtaisesti toteutetuista sähköisistä palvelujonoista alueellisesti toteutettuihin palvelujonoihin.

Toimintaympäristö **

Ennen hyvinvointialueuudistusta on Lapissa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettu kuntakohtaisesti. Nyt hyvinvointialueen käynnistyttyä on siirtyminen kuntakohtaisista palveluista kohti alueellisesti/koko hyvinvointialueen laajuisesti tuotettuja palveluita lähtenyt liikkeelle. Tämä toteutuu myös sähköisten palvelukanavien kohdalla. Kuntakohtaisista palvelujonoista siirrytään alueellisiin jonoihin (Pohjoinen, Itäinen, Kaakkoinen sekä Lounainen palvelualue). Aiemmin kuntakohtaisesti toteutetut palvelut ovat olleet osittain häiriöherkkiä, erityisesti pienien kuntien osalta joissa palveluiden vastaajia on ollut vähän. Alueellisesti tuotettuna palvelut pystytään turvaamaan koko alueelle ja tämä vähentää myös luukuttamista sekä tehostaa palvelua. Asiakkaille palveluiden tuottaminen alueellisesti tasaa palveluiden laatua.

Muutoksen mittaaminen

Sidosryhmien kanssa on tunnistettu tärkeimmät palvelut, jotka yhtenäistetään ensimmäisenä hyvinvointialueen toimintamallin mukaiseksi. Mittarina seurataan ko palveluiden yhtenäistämistä tavoitteena saada kaikki yhtenäistettyä hankkeen toteuttamisaikana.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki Lapin hyvinvointialueen asukkaat.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Avattu ja otettu käyttöön seuraavat alueelliset palvelujonot:

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden neuvonta Pohjoinen alue- palvelujono avattu

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon ikääntyneen tuen tarpeen arvioimiseksi Pohjoinen alue (Ammattilaispalvelu)

Ilmoitus ikääntyneen sosiaalihuollon tarpeesta Pohjoinen alue (Kirjautumattoman käyttäjän jono)