Kuntakohtaisten sähköisten SOTE-palvelujonojen yhtenäistäminen alueellisiksi Lapin HVA:lla RRP,P4,I1

Sähköisten palvelujonojen yhtenäistämistyö jonka aikana siirrytään aiemmin kuntakohtaisesti toteutetuista sähköisistä palvelujonoista alueellisesti toteutettuihin palvelujonoihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntakohtaisten sähköisten SOTE-palvelujonojen yhtenäistäminen alueellisiksi Lapin HVA:lla RRP,P4,I1
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisten palvelujonojen yhtenäistämistyö jonka aikana siirrytään aiemmin kuntakohtaisesti toteutetuista sähköisistä palvelujonoista alueellisesti toteutettuihin palvelujonoihin.

Toteutuspaikka
Pohjoinen palvelualue, Itäinen palvelualue, Kaakkoinen palvelualue, Lounainen palvelualue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mikko Närhi

Luotu

28.03.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Ennen hyvinvointialueuudistusta on Lapissa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettu kuntakohtaisesti. Nyt hyvinvointialueen käynnistyttyä on siirtyminen kuntakohtaisista palveluista kohti alueellisesti/koko hyvinvointialueen laajuisesti tuotettuja palveluita lähtenyt liikkeelle. Tämä toteutuu myös sähköisten palvelukanavien kohdalla. Kuntakohtaisista palvelujonoista siirrytään alueellisiin jonoihin (Pohjoinen, Itäinen, Kaakkoinen sekä Lounainen palvelualue). Aiemmin kuntakohtaisesti toteutetut palvelut ovat olleet osittain häiriöherkkiä, erityisesti pienien kuntien osalta joissa palveluiden vastaajia on ollut vähän. Alueellisesti tuotettuna palvelut pystytään turvaamaan koko alueelle ja tämä vähentää myös luukuttamista sekä tehostaa palvelua. Asiakkaille palveluiden tuottaminen alueellisesti tasaa palveluiden laatua.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki Lapin hyvinvointialueen asukkaat.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Avattu ja otettu käyttöön seuraavat alueelliset palvelujonot:

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden neuvonta Pohjoinen alue- palvelujono avattu

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon ikääntyneen tuen tarpeen arvioimiseksi Pohjoinen alue (Ammattilaispalvelu)

Ilmoitus ikääntyneen sosiaalihuollon tarpeesta Pohjoinen alue (Kirjautumattoman käyttäjän jono)

Vammaispalveluiden palvelujonot (Kirjautuneen käyttäjän asiakaspalvelu ja kirjautuneen käyttäjän tiedonsiirto)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä