Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntakummi on verkostojärjestössä tai alueellisessa järjestökeskuksessa työskentelevä nimetty henkilö, jonka vastuulla on kummi-kunnan tukeminen järjestöyhteistyössä. Hän toimii yhdyshenkilönä kummi-kunnan ja sen järjestöjen välillä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Ylläpitäjä
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ylläpitäjä
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ylläpitäjä