Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessissa nuoren elämäntavat ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tarkastellaan monialaisesti, ja nuori ohjataan kutsunnanalaisen ennakkoterveystarkastuksesta tarvittaviin palveluihin. 

Toimintaympäristö **

Viime vuosikymmenten aikana nuorten hyvinvoinnin haasteet (mm. ylipaino, alkoholin käyttö, mielen hyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys, liikkumattomuus, vähäinen unen määrä) ovat lisääntyneet. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisia oli 30 prosenttia ja lihavia 10 prosenttia. Lapsista ja nuorista, jotka ovat lihavia, yli puolet on lihavia myös aikuisena. 

Tavoiteltu muutos

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa terveysriskissä olevia kutsuntaikäisiä ja saada heidät ohjattua tarvittavien palveluiden piiriin. Pitkän aikavälin tavoitteena on ehkäistä nuorten terveysongelmien ja hyvinvoinnin haasteiden (mm. ylipaino, alkoholin liikakäyttö, mielen hyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys, liikkumattomuus, vähäinen unen määrä) syntymistä. 

Muutoksen mittaaminen

Käyntimäärät eri ammattilaisilla.

Pitkän ajan vaikutuksia (mm. terveys-, laatu-, kustannusnäkökulma) arvioidaan toimintamallin oltua käytössä hieman pidempään. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään kutsuntaikäisiä nuoria. Toimintamallia on ollut kehittämässä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, ravitsemusterapeutteja, sosiaalihuollon ammattilaisia ja liikuntaneuvojia. 

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastuksista ja kutsuntatilaisuuksista terveysriskissä olevia nuoria, antaa heille neuvontaa sekä ohjausta sekä ohjata tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin palveluihin (liikuntaneuvonta, ravitsemusterapia, etsivä nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdepalvelut). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin suunnittelu moniammatillisessa ryhmässä:

  • Tehdään palveluverkosto tunnetuksi kaikille ammattilaisille
  • Perehdytetään ammattilaiset lähetekäytäntöihin
  • Sujuvoitetaan yhteydenottoja 
  • Tehdään nuorille jaettavia esitteitä, joihin koottu tiedot eri ammattilaisten palveluista 

Moniammatillisen verkoston sujuva yhteistyö vaatii säännöllisiä palavereja ja muistuttelua er palveluista. Kutsuntaikäisten terveystarkastuksia toteuttavat ammattilaiset tulisi perehdyttää elämäntapamuutoksissa tukemiseen ja ohjaukseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pitkän ajan vaikutuksia (mm. terveys-, laatu-, kustannusnäkökulma) arvioidaan toimintamallin oltua käytössä hieman pidempään.