Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessissa nuoren elämäntavat ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Nuori ohjataan tarvittaessa kutsunnanalaisen ennakkoterveystarkastuksesta elämäntapamuutoksia tukeviin palveluihin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessissa nuoren elämäntavat ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Nuori ohjataan tarvittaessa kutsunnanalaisen ennakkoterveystarkastuksesta elämäntapamuutoksia tukeviin palveluihin. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen avosairaanhoidon yksiköt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Kutsuntaikäisten elämäntapaohjaus, prosessikuva
Kuvateksti
Kutsuntaikäisten elämäntapaohjauksen eri vaiheet ja ohjausta toteuttavat ammattilaiset kuvattuna kaaviossa

Tekijä

Mari Rantamäki

Luotu

23.11.2022

Viimeksi muokattu

01.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastuksista ja kutsuntatilaisuuksista terveysriskissä olevia nuoria, antaa heille neuvontaa sekä ohjausta sekä ohjata tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin palveluihin (liikuntaneuvonta, ravitsemusterapia, etsivä nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdepalvelut). Lisäksi tavoitteena on, että eri ammattilaisten vastuista ja yhteistyökäytännöistä sovitaan selkeästi yhdessä.

Toimintaympäristö **

Viime vuosikymmenten aikana nuorten hyvinvoinnin haasteet (mm. ylipaino, alkoholin käyttö, mielen hyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys, liikkumattomuus, vähäinen unen määrä) ovat lisääntyneet. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisia oli 30 prosenttia ja lihavia 10 prosenttia. Lapsista ja nuorista, jotka ovat lihavia, yli puolet on lihavia myös aikuisena. 

Keski-Suomessa kutsuntaikäisistä vuosina 2020-2022 noin 23% määrättiin C- ja E-luokkaan, eli uudelleen tarkastettavaksi tai palveluksesta vapautettavaksi. Merkittävimpiä syitä ovat ylipaino sekä kasvavassa määrin mielenterveysongelmat ja sosiaalisten tilanteiden pelko.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään kutsuntaikäisiä nuoria. Toimintamallia on ollut kehittämässä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, ravitsemusterapeutteja, liikuntaneuvojia sekä etsivää nuorisotyötä tekeviä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin suunnittelu moniammatillisessa ryhmässä:

 • Tehdään palveluverkosto tunnetuksi kaikille ammattilaisille ja sovitaan jokaisen ammattilaisen vastuusta
 • Perehdytetään ammattilaiset ohjaus- ja lähetekäytäntöihin
 • Sujuvoitetaan yhteydenottoja (esim. hoitajalta asiakkaan luvalla sähköpostitse asiakkaan yhteystiedot liikuntaneuvojalle) 
 • Tehdään nuorille jaettavia esitteitä, joihin koottu tiedot eri ammattilaisten palveluista 
 • Sovitaan etsivän nuorisotyön roolista (esim. mahdollinen osallistuminen ennakkoterveystarkastuksiin)

Moniammatillisen verkoston sujuva yhteistyö vaatii säännöllisiä palavereja ja muistuttelua eri palveluista. Kutsuntaikäisten terveystarkastuksia toteuttavat ammattilaiset tulee perehdyttää elämäntapamuutoksissa tukemiseen ja ohjaukseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Kutsuntaikäiset nuoret ovat saaneet moniammatillista ja monialaista ohjausta elämäntapamuutoksissa
 • Kutsuntaikäisille on saatu uusia sähköisiä palveluita elämäntapamuutosten tueksi
  • Digitaalinen elämäntapaohjaus digitaalisessa sote-keskuksessa (Omaks)
  • Ravitsemusterapian etävastaanotot
 • Ammattilaisten osaamista vahvistettu yhteistyötapaamisten avulla
 • Yhteistyö- ja ohjauskäytännöt ovat selkeytyneet eri ammattilaisten välillä (avosairaanhoito, ravitsemusterapia, liikuntapalvelut, etsivä nuorisotyö, 3. sektori) 

Pitkän ajan vaikutuksia (mm. terveys-, laatu-, kustannusvaikutukset) voidaan arvioida toimintamallin oltua käytössä pidempään. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kannattaa sopia säännölliset yhteistyöpalaverit (ainakin terveysasema, etsivä nuorisotyö, liikuntaneuvonta) esim. kerran vuodessa keväisin ennen kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastuksia. 

Kansikuva
Ammattilainen keskustelee nuoren kanssa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä