Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessissa nuoren elämäntavat ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tarkastellaan monialaisesti, ja nuori ohjataan kutsunnanalaisen ennakkoterveystarkastuksesta tarvittaviin palveluihin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessissa nuoren elämäntavat ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tarkastellaan monialaisesti, ja nuori ohjataan kutsunnanalaisen ennakkoterveystarkastuksesta tarvittaviin palveluihin. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen perusterveydenhuollon terveysasemat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mari Rantamäki

Luotu

23.11.2022

Viimeksi muokattu

27.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastuksista ja kutsuntatilaisuuksista terveysriskissä olevia nuoria, ja ohjata heidät palveluiden piiriin (liikuntaneuvonta, ravitsemusterapia, etsivä nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdepalvelut) ja antaa heille ohjausta ja neuvontaa. 

Toimintaympäristö **

Viime vuosikymmenten aikana nuorten hyvinvoinnin haasteet (mm. ylipaino, alkoholin käyttö, mielen hyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys, liikkumattomuus, vähäinen unen määrä) ovat lisääntyneet. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisia oli 30 prosenttia ja lihavia 10 prosenttia. Lapsista ja nuorista, jotka ovat lihavia, yli puolet on lihavia myös aikuisena. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään kutsuntaikäisiä nuoria. Toimintamallia on ollut kehittämässä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, ravitsemusterapeutteja, sosiaalihuollon ammattilaisia ja liikuntaneuvojia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin suunnittelu moniammatillisessa ryhmässä:

  • Tehdään palveluverkosto tunnetuksi kaikille ammattilaisille
  • Perehdytetään ammattilaiset lähetekäytäntöihin
  • Sujuvoitetaan yhteydenottoja 
  • Tehdään nuorille jaettavia esitteitä, joihin koottu tiedot eri ammattilaisten palveluista 

Moniammatillisen verkoston sujuva yhteistyö vaatii säännöllisiä palavereja ja muistuttelua er palveluista. Kutsuntaikäisten terveystarkastuksia toteuttavat ammattilaiset tulisi perehdyttää elämäntapamuutoksissa tukemiseen ja ohjaukseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pitkän ajan vaikutuksia (mm. terveys-, laatu-, kustannusnäkökulma) arvioidaan toimintamallin oltua käytössä hieman pidempään. 

Kansikuva
Ammattilainen keskustelee nuoren kanssa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä