Kyllästyttääkö darra? – Päihteidenkäytön puheeksi ottamisen työkalu, Lapin HVA (RRP, P4, I1)

Työkalun tarkoituksena on herättää pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen. Jos päihteidenkäyttö herättää huolta, niin työkaluun on koottu matalankynnyksen oma-apu- ja chat-palveluita sekä ohjataan tarvittaessa sote-palveluihin.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Mielenterveyden ja riippuvuuksien työpaketissa lähdimme ideoimaan työkalua, jonka tarkoituksena olisi herätellä pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä​. Halusimme lähteä etenemään ehkäisevän työotteen näkökulmasta, ei ongelmanäkökulman kautta. Työkalun tarkoituksena on keskittyä päihteidenkäyttöön erityisesti psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten vaikutusten kautta ja tällä tavalla  herätellä pohtimaan omaa tai läheisen päihteidenkäyttöä​. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on sote- ja sivistysalan ammattilaiset, jotka voivat hyödyntää työkalua puheeksi ottamisen tukena. Työkalu toimii myös ylipäätänsä kaikille kansalaisille mahdollisuutena pysähtyä reflektoimaan omaa päihteidenkäyttöään.

Ratkaisun perusidea **

Työkalun ideana on herätellä kahden pääkysymyksen kautta pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen. Herättelevinä kysymyksinä toimivat 1) Oletko koskaan pohtinut, miksi käytät? ja 2) Tunnistatko mihin käyttösi vaikuttaa? Kysymysten avulla on tarkoitus herätellä pohtimaan päihteidenkäyttöä ja sen vaikutuksia arkeen. Työkalussa on huomioitu, että päihteidenkäytön syyt voivat olla niin myönteisiin kuin kielteisiinkin tekijöihin perustuvia, kuten myös päihteidenkäytön vaikutukset arkeen. Työkalu tarkoitus on tukea ottamaan matalalla kynnyksellä päihteidenkäyttö puheeksi.