Kyllästyttääkö darra? – Päihteidenkäytön puheeksi ottamisen työkalu, Lapin HVA (RRP, P4, I1)

Työkalun tarkoituksena on herättää pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen. Jos päihteidenkäyttö herättää huolta, niin työkaluun on koottu matalankynnyksen oma-apu- ja chat-palveluita sekä ohjataan tarvittaessa sote-palveluihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kyllästyttääkö darra? – Päihteidenkäytön puheeksi ottamisen työkalu, Lapin HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalun tarkoituksena on herättää pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen. Jos päihteidenkäyttö herättää huolta, niin työkaluun on koottu matalankynnyksen oma-apu- ja chat-palveluita sekä ohjataan tarvittaessa sote-palveluihin.

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke (VASA 2), Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jonna Lindholm

Luotu

20.03.2024

Viimeksi muokattu

26.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työkalun ideana on herätellä kahden pääkysymyksen kautta pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen. Herättelevinä kysymyksinä toimivat 1) Oletko koskaan pohtinut, miksi käytät? ja 2) Tunnistatko mihin käyttösi vaikuttaa? Kysymysten avulla on tarkoitus herätellä pohtimaan päihteidenkäyttöä ja sen vaikutuksia arkeen. Työkalussa on huomioitu, että päihteidenkäytön syyt voivat olla niin myönteisiin kuin kielteisiinkin tekijöihin perustuvia, kuten myös päihteidenkäytön vaikutukset arkeen. Työkalu tarkoitus on tukea ottamaan matalalla kynnyksellä päihteidenkäyttö puheeksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on sote- ja sivistysalan ammattilaiset, jotka voivat hyödyntää työkalua puheeksi ottamisen tukena. Työkalu toimii myös ylipäätänsä kaikille kansalaisille mahdollisuutena pysähtyä reflektoimaan omaa päihteidenkäyttöään.

Kansikuva
Kuvituskuva päihteidenkäytön puheeksi ottamisen työkalusta. Kuvassa herätellään kysymyksin pohtimaan päihteidenkäyttöä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt