Kymsoten hankkeiden viestintä ja viestinnän tuki

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeiden viestinnän päätavoitteena on ollut viestiä säännöllisesti hankkeiden etenemisestä ja tuloksista keskeisimmille sidosryhmille. Viestinnän avulla myös osallistetaan hanketyöntekijöitä ja eri sidosryhmiä sekä pidetään mediaa ja päättäjiä ajan tasalla hankkeen uutisista.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä