Kymsoten hankkeiden viestintä ja viestinnän tuki

Hankkeiden viestinnän päätavoitteena on ollut viestiä säännöllisesti hankkeiden etenemisestä ja tuloksista keskeisimmille sidosryhmille. Viestinnän avulla myös osallistetaan hanketyöntekijöitä ja eri sidosryhmiä sekä pidetään mediaa ja päättäjiä ajan tasalla hankkeen uutisista.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Taustaa
Kymenlaakson sote-uudistuksen hankkeilla tuetaan sote-palvelujen tuottamista, järjestämistä ja uudistamista. Hankkeiden lähtökohtana on ollut kansallinen sote-uudistus sekä Kymsoten tarpeet ja lähtökohdat palvelujen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Hankkeiden tavoitteena on luoda Kymenlaakson hyvinvointialueelle valmiuksia kehittää digitaalisia palveluita, parantaa asiakasohjausta ja kehittää tiedolla johtamista. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä. Kymsoten viestinnän periaatteista on johdettu myös hankkeiden viestinnän periaatteet.

Tavoiteltu muutos

Viestinnän tavoitteet

Viestinnän päätavoitteena on ollut viestiä säännöllisesti hankkeiden etenemisestä ja tuloksista keskeisimmille sidosryhmille. Viestinnän avulla osallistetaan hanketyöntekijöitä ja eri sidosryhmiä tuottamaan sisältöä hankkeesta. Hankeviestintää tukee hankehallinnoinnin organisointi ”Big Room” -toiminnan mukaisesti. Big Roomin tarkoituksena on rakentaa yhteistä kehittämisen tilannekuvaa ja edistää kehittäjien ja sidosryhmien viestintää.  Tavoitteena on kertoa hankkeen toteutumisesta, kuvata suurimpia kehityskohteita ja viestiä uusista palvelumuodoista ja niiden käyttöönotosta.  Hankkeiden viestintää on kehitetty hanketyöntekijöiden kanssa säännöllisissä Viestinnän Bigroomeissa noin kerran kuukaudessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Viestinnän keinot ja tuki

Säännöllistä hankeviestintää on pyritty edistämään monilla käytännöillä, keinoilla ja kanavilla.

 • Hankeradio – joka kk ensimmäinen tiiistai sote-ammattilaiset esittelevät avoimen Teamsin välityksellä vuorotellen jonkun hankkeen tuloksia. Hankeradiossa kerrotaan kehittämistyön tuloksista ja ajankohtaisista uutisista. Hankeradio on ollut avoin kaikille ja kutsua on lähetetty myös oman organisaation ulkopuolelle, esim. sidosryhmille.
 •  Intran kautta intra-tiedotteet sisäisesti, ja Teamsin välityksellä viestintää hankkeen sisällä; erilaiset Teams kokoonpanot.
 •  Ulkoisesti verkkosivujen kautta: Hyvinvointialueen sivusto  https://kymenhva.fi/ ja www.kymsote.fi
 •  Some-kanavissa, Kymsoten FB, Twitter, LinkedIn ja kymenlaaksonhyvinvointialue IG
 •  Uutiskirjeessä: hankkeiden yhteinen Hyvinvointialueen kanssa, noin 5 kertaa vuodessa – aiheet kerätään yhdessä
 •  Tiedotteet: sisäiset intra-tiedotteet ja tavoitteena noin 20 ulkoista/mediatiedotetta/v. 2022
 •  Somet – säännöllinen, uusi hyvinvointialueen Insta myös käytössä
 •  Prototyypit ja ammattilaisprotot – viestintäasioissa on kysytty Prototyypeiltä esimerkiksi verkkosivujen toimivuudesta ja ulkoasusta ym.
 •  Muut: maksetut some-kampanjat, videot ym.,
 • DreamBroker video -koulutus hanketyöntekijöille useamman kerran
 • Viestinnän Big Roomit kerran kuukaudessa hanketyöntekijöille: näissä on tehty viestintäsuunnitelmaa, mietitty viestinnän keinoja ja kanavia sekä ideoitu yhdessä, miten paremmin viestiä hankeasioista eri sidosryhmille.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Viestinnän tulokset

Hankkeista lähteneiden mediatiedotteiden määrä oli vuonna 2021 rakenneuudistuksen osalta 16 mediatiedotetta, ja Tulevaisuuden sote-keskuksen osalta 17 mediatiedotetta. Vuonna 2022 hankkeiden viestintä oli yhdistetty, ja yhteenlaskettujen tiedotteiden määrä oli noin 18 mediatiedotetta vuoden aikana. Kaikista mediatiedotteista on tehty myös useita some-jakoja (FB, Twitter, LinkedIn, Hva Instagram-tili). Lisäksi tehtiin kumpanakin vuonna lukuisa määrä sisäisiä intra-tiedotteita, keskimäärin noin 3-5 / kk.

Hankkeille tehtiin ja suunniteltiin omat verkkosivut, jotka julkaistiin 03/2021.  Myöhemmin vuoden 2021 lopusta hankkeiden verkkosivut yhdistyivät Kymenlaakson hyvinvointialueen uusiin verkkosivuihin osoitteessa https://kymenhva.fi/ . Myös Uutiskirjeet yhdistettiin vuoden 2022 alusta Hyvinvointialueen ja hankkeiden yhteiseksi uutiskirjeeksi.  Hankkeiden henkilöstöä koulutettiin viestintäasioissa säännöllisissä viestinnän BigRoomeissa noin kerran kuussa (Viestinnän BR-toiminta).

Yhteistyössä viestintätoimiston kanssa toteutettiin some-kampanjat (maksettu FB- ja Instagram) Mielenterveys- ja päihdepolun digihoitopolkujen markkinoinnista syksyllä 2021. Vuonna 2022 vastaavat kampanjat tehtiin Elma elintapaohjauksen palvelutarjottimen ja Terapianavigaattorin digipalvelujen markkinoimiseksi.

Rakennettiin Elintapaohjauksen palvelutarjotin Elma 2021 loppuvuodesta, osana Hyteä eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ja siihen liittyen chat-robottiin on lisätty elintapaohjauksen osiot. Elma toimii osoitteessa https://elma.kymsote.fi/