Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta -työryhmä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä arvioi lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden toteutumista ja seuraa kansallista ja kansainvälistä lääkeinformaatiotutkimusta. Työn taustalla on strategia "Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön - Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021-2026".

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Suomen yliopisto
Ylläpitäjä
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Ylläpitäjä
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Ylläpitäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Ylläpitäjä
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Ylläpitäjä