Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta -työryhmä

Työryhmä arvioi lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden toteutumista ja seuraa kansallista ja kansainvälistä lääkeinformaatiotutkimusta. Työn taustalla on strategia "Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön - Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021-2026".

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työryhmä editää seuraavia lääkeinformaatiostrategiaan 2021-2026 kirjattuja toimenpiteitä:

  • Päivitämme Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian vastaamaan lääkeinformaatiostrategiaa kaudelle 2021–2026.
  • Seuraamme ja arvioimme lääkeinformaatiostrategian toteutumista ja verkoston toimintaa.
  • Viestimme lääkeinformaation kehittymiseen liittyvästä tutkimustiedosta esimerkiksi Lääkeinformaatioverkoston työryhmien kokouksissa ja verkoston järjestämissä tilaisuuksissa.
Toteutussuunnitelma

Tutkimus ja seuranta työryhmän toimintasuunnitelma 2021-2023

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta työryhmän jäsenet (ja varajäsenet) kaudella 2021-2026

HUS Apteekki, Hanna Tolonen (Kirsi Kvarnström), puheenjohtaja

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Marika Pohjanoksa-Mäntylä, varapuheenjohtaja

Vammaisten Lasten ja Nuorten tukisäätiö (VAMLAS), Samuli Tsupari, sihteeri

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Marianne Kuusisto (Jenni Isotalo), varasihteeri       

Fimea, Katri Hämeen-Anttila             

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Marja Airaksinen, Raisa Laaksonen                                

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Emma Aarnio           

Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Marja Härkänen            

Kela, Leena Saastamoinen                  

Kliinisen farmasian seura, Niina Karttunen (Miia Tiihonen)

Kuluttajaliitto, Julia Lumijärvi               

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Kaisa Haapanen

Rinnakkaislääketeollisuus Ry / Teva Finland Oy, Iiro Korpisalo                     

Suomen Farmakologiyhdistys, Outi Salminen

Suomen Farmasialiitto / Pfizer, Juha Turunen

TYKS, Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ry., Aleksi Tornio             

Yliopiston Apteekki, Kari Linden

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kansallinen lääkeinformaation tutkimusstrategia, strategiakausi 2021-2026, hyväksytty 2.9.2021 (tiedosto liitteenä)

 

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia, strategiakausi 2012-2020, päivitetty 23.3.2017 (tiedosto liitteenä)

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työryhmät kokousmuistiot toimikaudella 2021-2023

1/2021 kokous 11.2.2021 (järjestäytymiskokous)

2/2021 kokous 27.5.2021

3/2021 kokous 23.9.2021

1/2022 kokous 10.2.2022

2/2022 kokous 19.5.2022

3/2022 kokous 22.9.2022